Skoči do osrednje vsebine

Sporazum o brexitu: ponoven poziv upravičencem iz Sporazuma za ureditev novih dovoljenj za prebivanje

Potrdilom o prijavi prebivanja in dovoljenjem za prebivanje bo 31. decembra 2021 potekla veljavnost.

Ponovno pozivamo tiste državljane Združenega kraljestva in njihove družinske člane, ki niso državljani EU, ki prebivajo v Sloveniji na podlagi:

  • veljavnega potrdila o prijavi prebivanja za državljana EU,
  • dovoljenja za prebivanje za družinskega člana državljana EU,
  • dovoljenja za začasno prebivanje za družinskega člana državljana EU,
  • potrdila o prijavi stalnega prebivanja za državljana EU,
  • dovoljenja za stalno prebivanje za državljana EU ali
  • dovoljenja za stalno prebivanje za družinskega člana državljana EU

in še niso vložili prošnje za izdajo novega biometričnega dovoljenja za prebivanje, da najkasneje do 31. decembra 2021 oziroma pred potekom veljavnosti obstoječega potrdila oziroma dovoljenja, če mu veljavnost poteče pred 31. decembrom 2021, vložijo prošnjo za izdajo novega biometričnega dovoljenja za začasno prebivanje oziroma prošnjo za zamenjavo za novo biometrično dovoljenje za stalno prebivanje.

Prošnjo vložijo pri upravni enoti, na območju katere prebivajo. Dovoljenje se izda v skladu s pogoji iz Sporazuma o izstopu.

Navedenim potrdilom o prijavi prebivanja in dovoljenjem za prebivanje, ki do navedenega roka ne bodo zamenjana za novo dovoljenje za prebivanje, bo 31. decembra 2021 oziroma s potekom veljavnosti, če veljavnost poteče pred 31. decembrom 2021, potekla veljavnost in ne bodo več zagotavljala zakonitega prebivanja v Republiki Sloveniji.

Dodatne informacije

Obrazec prošnje, podrobne informacije o postopku vložitve prošnje in pogoji za izdajo novega dovoljenja za prebivanje so dostopne na spletni strani o brexitu (v angleščini).

Ozadje

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih, ki se je začel uporabljati 26. maja 2021, v novem XIII.A poglavju zagotavlja implementacijo določb Sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo. Gre za urejanje pravic v zvezi s prebivanjem in dovoljenji za prebivanje državljanov Združenega kraljestva in njihovih družinskih članov, ki so v Republiki Sloveniji zakonito prebivali 31. decembra 2020 in v Republiki Sloveniji še naprej prebivajo tudi po tem datumu, ter izdajo potrdila o pravicah obmejnega delavca.