Skoči do osrednje vsebine

Minister dr. Simoniti bo obiskal Gorenjsko regijo

Minister za kulturo dr. Vasko Simoniti se bo 10. decembra 2021 v okviru vladnega regijskega obiska mudil v Gorenjski regiji. Ob obisku regije predstavljamo nekatere projekte in programe, ki jih v tej regiji (so)financira Ministrstvo za kulturo.

Pogled navzgor proti Blejskemu gradu

Blejski grad | Avtor: Miran Kambič, 2005

1 / 4

Ministrstvo za kulturo ima letos rekorden proračun za kulturo, 238 milijonov evrov, največji do zdaj v zgodovini samostojne Slovenije.

Ohranjanje in varovanje kulturne dediščine je ena od prednostnih nalog Ministrstva za kulturo. V Gorenjski regiji bomo v letih 2021 in 2022 z 919.872,44 evra finančno podprli obnovitvena, konservatorsko-restavratorska in vzdrževalna dela nepremične kulturne dediščine. Finančna podpora bo porazdeljena med sakralno, memorialno in profano stavbno dediščino.

Na Blejskem otoku smo v letu 2021 s 76.416,48 evra sofinancirali obnovo nekdanje proštije, prvotno zgrajene za bivanje duhovnika (prošta). V njenih prostorih so ob obisku otoka prespali tudi številni romarji. Proštiji, ki je bila sprva pritlična, so vrhnje nadstropje dodali leta 1787. V obnovljeni proštiji danes delujejo etnološka ustvarjalnica, prodajna galerija in muzej. V letu 2022 sta na Blejskem otoku predvidena še restavriranje in obnova zunanje fasade ter zunanjega in notranjega stavbnega pohištva stavbe puščava. Dela bomo sofinancirali s 50.625,24 evra.

V letu 2021 zaključujemo obnovo staroslovanskega najdišča na Ajdni nad Žirovnico, ki je najvišje ležeče najdišče v državi – ima 1046 metrov nadmorske višine. Gre za naselbino iz 6. stoletja, ki je zgrajena na treh terasah na vzpetini. Najdišče obsega približno 25 bivalnih objektov. Staroslovansko najdišče se bo za obiskovalce odprlo decembra 2021.

V obdobju 2022–2023 je predvidena celovita obnova Prešernove rojstne hiše oziroma Prešernove domačije v Vrbi, vključno z gospodarskim poslopjem. Hiša predstavlja značilno gorenjsko kmečko gruntarsko bivališče iz 19. stoletja. Fran Saleški Finžgar jo je imenoval kar »predstavnica vseh kmečkih hiš«. Z obnovo bo Prešernova hiša razširjena v muzejski kompleks z novimi muzejskimi in kulturnimi vsebinami. Skupaj z gospodarskim poslopjem bo predstavljala zaokroženo celoto gorenjske kmečke domačije: bivalni objekt, gospodarsko poslopje z dvoriščem, vrt z vodnjakom in sadovnjak. Predvidena investicijska vrednost projekta je 2 milijona evrov.

Gorenjski muzeji, ki so pristojni za področje arheologije, etnologije, likovne umetnosti in zgodovine na območju regije, predstavljajo zgled regijskega povezovanja muzejev. Pripravili so nekaj skupnih uspešnih projektov, med drugim Gorenjsko muzejsko-planinsko transverzalo – popotnik na poti od hriba do hriba obišče tudi vse gorenjske muzeje. Delovanje petih gorenjskih muzejev v letu 2021 sofinanciramo z 1.951.107,00 evri.

V letu 2021 smo za obnovo dislocirane enote Gornjesavskega muzeja Jesenice – Ruardove graščine namenili 111.234,34 evra. Obnova poteka mnogo počasneje kot predvideno, ker je prisotnost gobe bistveno bolj razširjena kot pričakovano. V obnovljeni graščini je predvidena stalna postavitev dediščine železarstva.

Za varstvo nepremične kulturne dediščine v regiji skrbita enoti Zavoda za varstvo kulturne dediščine – Kranj in Ljubljana. Na območju regije je 47 kulturnih spomenikov državnega pomena, med njimi Blejski grad, Blejski otok, Grad Strmol, Aljažev stolp, Grad Katzenstein in Rojstna hiša Frana Seliškega Finžgarja.

Na področju uprizoritvenih umetnosti deluje Prešernovo gledališče Kranj, ki organizira Teden slovenske drame – nacionalni festival, ki pomembno vpliva na razvoj slovenske gledališke umetnosti. Prerastel je v mednarodni festival, ki promovira uprizarjanje slovenskih dramskih besedil v tujini, v svoj program vključuje tuje predstave po slovenskih dramskih besedilih in organizira delavnico dramskega pisanja. V letu 2021 sofinanciramo delovanje gledališča z 287.678,00 evri, od tega smo 88.000,00 evrov namenili za Teden slovenske drame.

Regija se lahko pohvali tudi z vrhunskim glasbenim in mednarodno prepoznavnim Festivalom Radovljica, ki postavlja v ospredje glasbo minulih stoletij. V letu 2021 sofinanciramo festival s 25.355,00 evri. Glasbeno ustvarjanje med drugim bogati tudi Jazz kamp Kranj, ki smo ga v letu 2021 podprli s 3402,00 evri.

Filmsko kulturo v regiji negujeta in razvijata Kino Sora ter Javni zavod Turizem in kultura Radovljica, ki sta letos na razpisu za sofinanciranje mreže art kinematografov skupaj prejela 9918,89 evra. Obenem pa si gorenjska prestolnica Kranj, ki ima bogato zgodovino avdiovizualne produkcije – iz Kranja na primer izhajata dva priznana režiserja, Boštjan Hladnik in France Štiglic, čigar film Dolina miru je bil prvi slovenski film, nominiran za oskarja –, želi postati "filmsko mesto". Letos je v njem ob podpori Slovenskega filmskega centra prvič oživel mednarodni Igralski filmski festival – KRAFFT, ki je prvi svoje vrste v širši regiji, ki se v celoti posveča umetnosti igre.

V prizadevanjih za decentralizacijo financiranja javnih kulturnih programov in projektov smo v obdobju 2020–2021 začeli izvajati dva javna poziva, ki občinam odpirata nove možnosti pri zagotavljanju finančnih sredstev za razvoj javne kulturne infrastrukture, ki je v pristojnosti javnih zavodov s področja kulture. Sredstva, skupaj 440.453,38 evra, so za zagotavljanje ustreznih prostorskih in tehničnih pogojev za izvajanje različnih dejavnosti prejele tri občine. Občine so s sredstvi obnovile in energetsko sanirale Kulturni dom Medvode, obnovile razsvetljavo v Linhartovi dvorani Radovljica ter scensko in lučno tehniko v Domu kulture Kamnik in kupile mobilno opremo za letni kino na prostem v Radovljici.

Za arhivsko gradivo, ki ima trajen pomen za zgodovino, druge znanosti in kulturo, sta pristojni enoti Zgodovinskega arhiva Ljubljana v Kranju in Škofji Loki. Skupaj hranita 1068 arhivskih fondov in zbirk oziroma okoli 5.000 tekočih metrov gradiva. Med številnimi fondi in zbirkami izstopajo predvsem bogata in odlično ohranjena stara zemljiška knjiga s pripadajočo listinsko serijo, gradivo družine Kalan z dvorca Visoko v Poljanski dolini, gradivo Ivana in Franje Tavčar, več kot 30 pergamentnih listin in cehovskih spričeval ter številni načrti in skice Schneiterjeve tovarne vodnih turbin v Škofji Loki.

Obveščanje prebivalcev regije zagotavlja 96 medijev – osem televizijskih programov, osem radijskih programov, 55 tiskanih medijev in 25 elektronskih medijev. Pet od njih ima status programa posebnega pomena. Na redni letni razpis za podporo pri ustvarjanju in razširjanju programskih vsebin, pomembnih za uresničevanje javnega interesa na področju medijev, se je v letu 2021 prijavilo devet medijev, petim je uspelo pridobiti finančna sredstva v skupni višini 336.817,40 evra.

Obisk ministra dr. Simonitija v Gorenjski regiji

Minister za kulturo dr. Simoniti se bo v okviru vladnega regijskega obiska 10. decembra 2021 sestal z županom Občine Jesenice Blažem Račičem, obiskal Čebelarski muzej Radovljica in Tržiški muzej ter si ogledal staro mestno jedro Tržiča.