Skoči do osrednje vsebine

Merjenje zrelosti na področju odprtih podatkov: Slovenija občutno napredovala

Evropska komisija je objavila Poročilo o zrelosti odprtih podatkov za leto 2021 (Open Data Maturity Report 2021). V kategoriji Politika odprtih podatkov je Slovenija med vsemi državami zasedla 1. mesto, skupno pa se je uvrstila na odlično 9. mesto, s tem pa v skupino hitrih sledilcev (Fast Trackers).

grafični prikaz uvrstitve Slovenije prikazuje velik skok Slovneije od leta 2015 do 2021

Povzetek rezultatov meritev za Slovenijo | Avtor Evropska komisija, Open Data Maturity Report 2021

Poročilo, ki ga za komisijo zadnjih sedem let pripravlja CapGemini Invent, predstavlja napredek, ki so ga evropske države dosegle pri spodbujanju objave in ponovne uporabe odprtih podatkov, ter različne prednostne naloge, ki so si jih zastavile, da bi to omogočile.

V preteklem letu smo zbrali 84 odstotkov vseh možnih točk in se s tem uvrstili na 15. mesto, letos pa smo rezultat močno izboljšali in z 91,6 odstotki točk dosegli 9. mesto. V eni od štirih kategorij – Politika odprtih podatkov (angl. Open data Policy) – pa smo dosegli celo 1. mesto.

Ocena temelji na zrelosti štirih dimenzij oziroma kategorij:

  • Politika odprtih podatkov (Open data Policy): okvir nacionalne politike, upravljanje odprtih podatkov in izvajanje politike odprtih podatkov.
  • Vpliv odprtih podatkov (Open data Impact): strateška ozaveščenost, politični vpliv, družbeni vpliv, vpliv na okolje in gospodarski vpliv.
  • Portal odprtih podatkov (Open data Portal): funkcije portala, uporaba portala in trajnost portala.
  • Kakovost odprtih podatkov (Open Data Quality): ažurnost in popolnost (meta)podatkov, spremljanje in merjenje kakovosti metapodatkov, skladnost z DCAT-AP ter kakovost uvajanja in povezanih podatkov.

Najboljše tri države v letošnjem poročilu (v angleščini) so Francija, na drugem mestu Irska in na tretjem Španija. To so države, s katerimi Slovenija dobro sodeluje. Skupaj z Irsko razvijmo nove funkcionalnosti, ki jih bosta imela tako slovenski kot irski portal odprtih podatkov. Gre torej za primer dobre prakse sodelovanja med državami na področju tehničnega razvoja portala odprtih podatkov.

Pomembno je, da ekosistem odprtih podatkov gradimo načrtovano, sistemsko, tako da ob sodelovanju vseh deležnikov zagotavljamo rast zrelosti odpiranja podatkov v Sloveniji.

V okviru ekosistema odprtih podatkov, ki ga gradimo v Sloveniji, si prizadevamo za odlično sodelovanje vseh deležnikov (lokalnih skupnosti, javnega sektorja, gospodarstva, nevladnih organizacij, raziskovalcev, zagonskih podjetij, univerz in drugih). Zato v okviru Stičišča odprtih podatkov Slovenije – OPSI Hub, ki smo ga skupaj ustanovili Tehnološki park Ljubljana, d. o. o, Gospodarska zbornica Slovenije, IKT Horizontalna mreža in Ministrstvo za javno upravo, organiziramo številne dogodke, konference, posvetovanja, delavnice, hackathone…, vse z namenom ozaveščanja o pomembnosti odpiranja podatkov tako v javnem, kot tudi v zasebnem sektorju. Poleg rednih izboljšav slovenskega nacionalnega portala odprtih podatkov – portala OPSI so vse te aktivnosti pripomogle k letošnjemu dobremu rezultatu.