Skoči do osrednje vsebine

Državni zbor sprejel Zakon o dolgotrajni oskrbi

Državni zbor je danes s 44 glasovi za in 42 proti sprejel Zakon o dolgotrajni oskrbi (ZDO), ki bo v Republiki Sloveniji uredil področje dolgotrajne oskrbe, z zagotavljanjem pogojev za dostopno, kakovostno in varno obravnavo odraslih oseb, ki zaradi bolezni, starosti, poškodb ali invalidnosti ne zmorejo več samostojno poskrbeti zase.

Kot je povedal minister Janez Poklukar: »Dolgotrajna oskrba je področje, ki se dotika vseh nas, zato lahko s sprejetjem zakona omogočimo, da tisti, ki dolgotrajno oskrbo potrebujejo, le-to tudi prejmejo, in da takrat, ko posameznik ne zmore več samostojno poskrbeti zase, ne ostane prezrt.« Ključno je, da bodo upravičenci s primerljivimi potrebami dostopali do primerljivih pravic, ne glede na to, kje živijo in ali bodo storitve koristili v instituciji ali na domu. 

Posameznik bo v okviru ZDO dejaven partner, ki se sam odloča o načinu uveljavljenja in koriščenja pravic iz zakona. Poudarek je približati storitve njegovemu domu, tako da bo lahko tudi kot upravičenec do dolgotrajne oskrbe čim dlje ostal v svojem domačem okolju.

Zakon opredeljuje javno mrežo, ki jo država in lokalne skupnosti razvijata skupaj. Omogoča formalno oskrbo v instituciji ali na domu, uvaja pravico do oskrbovalca družinskega člana, storitve za krepitev in ohranjanje samostojnosti ter možnost, da se upravičenec pravico odloči koristiti v obliki denarnega prejemka.

Zakon jasno definira pravice, ki se uvajajo postopoma do leta 2024, ko se izvajajo vse oblike dolgotrajne oskrbe po tem zakonu. Potrebna finančna sredstva za izvajanje ZDO in s tem zagotavljanje pravic upravičencem, se do uveljavite posebnega zakona o obveznem zavarovanju za dolgotrajno oskrbo, zagotavlja s prenosom sredstev zbranih iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja (OZZ), v delu pa iz Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Gre za sredstva, ki se že danes namenjajo za pravice oziroma storitve s področja dolgotrajne oskrbe. Manjkajoča sredstva se zagotovi iz Državnega proračuna.

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) bo imel odgovornost postaviti informacijski sistem ter zagotoviti usposobljene kadre za izvajanje aktivnosti. S tem namenom so roki priprav na implementacijo ZDO in priprave ZZZS za izvajanje nalog na področju dolgotrajne oskrbe podaljšani do 31. 12. 2022.

Uporabniki, ki danes bivajo v instituciji bodo bodisi ocenjeni glede upravičenosti do dolgotrajne oskrbe po uradni dolžnosti bodisi prevedeni v skladu s prevedbeno tabelo v eno izmed kategorij dolgotrajne oskrbe. Tako bodo v nov sistem dolgotrajne oskrbe prestopili brez zanje pomembnih administrativnih obremenitev.

Zakon prinaša pomembno boljše pogoje za uporabnike, ki dolgotrajno oskrbo potrebujejo, saj se pravice oz. storitve, ki jih potrebujejo, financirajo iz javnih virov, kar predstavlja veliko finančno razbremenitev.

Vsem zavarovancem se od uveljavitve ZDO dalje zagotavlja vse zdravstvene pravice, ki izhajajo iz pravic iz OZZ.