Skoči do osrednje vsebine

Začasen dogovor z Evropskim parlamentom o uredbi e-CODEX

Danes sta predsedstvo Sveta in Evropski parlament dosegla začasni dogovor o predlogu uredbe o sistemu e-CODEX. Glavni cilj sistema je omogočiti digitalizacijo čezmejnega pravosodnega komuniciranja in olajšati dostop do sodnega varstva za državljane in podjetja. Pred uradnim postopkom sprejetja morata začasni sporazum odobriti Svet EU in Evropski parlament.

"Sodoben pravosodni sistem, ki je sposoben vzdržati v času krize, je bistvenega pomena za zagotavljanje pravice državljanov do sodnega varstva in poštenega sojenja. Današnji sporazum je pomemben korak v tej smeri. Sistem e-CODEX bo postal digitalna hrbtenica pravosodnega sodelovanja EU v civilnih in kazenskih zadevah. Uredba e-CODEX bo zagotovila vzdržen sistem za enostavno in hitro komunikacijo pravosodnih organov v čezmejnih postopkih. To je bila ena od prednostnih nalog slovenskega predsedstva in veseli nas, da nam je uspelo doseči kompromisno besedilo," je ob tej priložnosti povedal minister Dikaučič.

Cilj digitalizacije pravosodja je olajšati dostop do sodnega varstva, izboljšati splošno učinkovitost in zagotoviti odpornost pravosodnih sistemov v času kriz, kot je na primer pandemija COVID-19. Sistem e-CODEX je ključni tehnološko digitalno orodje za posodobitev komunikacije v okviru čezmejnega pravosodnega komuniciranja.

e-CODEX omogoča interoperabilnost med sistemi IT, ki jih uporabljajo pravosodni organi. Omogoča medsebojno povezavo različnih nacionalnih sistemov e-pravosodja za izmenjavo podatkov, povezanih s primeri v civilnih in kazenskih zadevah.

Ta sistem se razvija že vrsto let in ga trenutno še vedno upravlja konzorcij držav članic in drugih organizacij. Cilj kompromisa je zagotoviti trajnosten, dolgoročen pravni okvir za sistem, tako da se njegovo upravljanje prenese na agencijo eu-LISA.

Agencija bi morala prevzeti odgovornost za sistem e-CODEX med 1. julijem 2023 in 31. decembrom 2023. Začasno besedilo uvaja določbe, ki ščitijo neodvisnost sodstva, podrobnosti o strukturi upravljanja v eu- LISA in možnosti, da države članice prispevajo k nadaljnjemu razvoju sistema e-CODEX.

Sistem e-CODEX je sestavljen iz paketa programskih komponent, ki omogoča povezljivost med nacionalnimi sistemi. Svojim uporabnikom (pristojnim pravosodnim organom, pravnikom in državljanom) omogoča elektronsko pošiljanje in prejemanje dokumentov, pravnih obrazcev, dokazov ali drugih informacij na hiter in varen način. S tem e-CODEX omogoča vzpostavitev interoperabilnih in varnih decentraliziranih komunikacijskih omrežij med nacionalnimi IT sistemi, ki podpirajo čezmejno sodelovanje v civilnih in kazenskih zadevah. e-CODEX na primer že omogoča sistem digitalne izmenjave e-dokazov, podpira izmenjave v zvezi z evropskimi preiskovalnimi nalogami in medsebojno pravno pomoč na področju pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah.