Skoči do osrednje vsebine

Hojs za še tesnejše povezovanje v boju proti spolni zlorabi otrok na spletu in širjenju ekstremističnih vsebin

Minister za notranje zadeve Aleš Hojs je danes sodeloval na sedmem ministrskem srečanju Internetnega foruma EU, ki ga je v sodelovanju z internetno industrijo organizirala Evropska komisija.

Kot je uvodoma povedal minister Hojs, smo v času digitalne dobe kot družba vedno bolj ranljivi, še posebej otroci in mladi. Internet otrokom ponuja številne zabavne, uporabne in koristne vsebine, po drugi strani pa jih izpostavlja novim nevarnostim. »Spolna zloraba otrok, ki predstavlja enega izmed najhujših kaznivih dejanj zaradi daljnosežnih posledic, ki jih ima za žrtve, je naraščajoč svetovni pojav, ki ga moramo ustrezno obravnavati. Pomena obravnave tega področja se Slovenija zaveda že dalj časa in temu posveča veliko pozornosti in truda,« je poudaril minister. Tako je ta problematika ena od prednostnih nalog predsedovanja Slovenije Svetu EU, saj je treba okrepiti mednarodno sodelovanje, predvsem zaradi brezmejnosti digitalnega sveta in izzivov, ki jih ta prinaša za preprečevanje in preiskovanje spolnih zlorab otrok. Kot predsedujoči Svetu EU smo novembra organizirali ministrsko konferenco o preprečevanju in preiskovanju spolnih zlorab otrok in sprejeli tudi skupno izjavo.

»Predvsem digitalni vidik tega kaznivega dejanja zahteva posebno pozornost, upoštevajoč hitro digitalizacijo družbe in povečano uporabo spleta, zlasti v času epidemije COVID-19,« je dejal Hojs. Digitalni vidik tudi povečuje razsežnosti tega kaznivega dejanja, saj med drugim omogoča hitrejše širjenje gradiv na področju spolne zlorabe otrok, povečuje povpraševanje po takšnih gradivih, hkrati pa vodi do težjega preiskovanja in zahtevnejše identifikacije žrtev.

V nadaljevanju se je minister osredotočil na nasilne ekstremistične in teroristične aktivnosti, ki vedno bolj izrabljajo moderno tehnologijo: »Nove oblike ekstremizma in terorizma večino svojih aktivnosti, z izkoriščanjem novega tehnološkega razvoja, iz ulice seli na splet. S tem postajata ekstremizem in terorizem vse bolj razdrobljena in nepredvidljiva. Poleg tega pa šifriranje oziroma enkripcija še dodatno otežuje pravočasno in učinkovito odkrivanje.« Ob tem je minister izpostavil vlogo nasilne in ekstremistične propagande, ki se širi po internetu: »Verjamem v nadaljnje uravnotežene, proaktivne pristope za pravočasno odkrivanje in odstranjevanje tovrstnih vsebin. V tem okviru je potreben skupen pristop EU, skupaj z okrepljenimi javno-zasebnimi partnerstvi. Z vsakim novim terorističnim incidentom vidimo, kako pomembno je, da zagotovimo hiter odziv, da preprečimo viralno širjenje terorističnih vsebin na spletu. In za to potrebujemo učinkovit mehanizem sodelovanja, ki ga je vsekakor mogoče zagotoviti s kriznim protokolom EU.«

Po besedah Hojsa sta EU in širša skupnost na področju omejevanja tovrstnih tveganj dosegla viden napredek. Poleg krepitve ozaveščenosti na vseh ravneh, okrepljenega zasebno-javnega sodelovanja in vse večje proaktivnosti ponudnikov so države članice EU razvile vrsto zakonodajnih in tehničnih rešitev za odkrivanje in odstranjevanje takšnih vsebin. Nove pojavne oblike, predvsem tiste, ki izrabljajo nove tehnologije, zahtevajo nove pristope, kar  pogosto presega zmogljivosti in sposobnosti posamezne organizacije, institucije, države članice EU, industrije idr. »Za zagotavljanje varnosti na spletu je zato ključno sodelovanje z internetnimi podjetji in ponudniki storitev. Pri tem ima pomembno vlogo ravno Internet forum, ki že vrsto let krepi to sodelovanje. Zato lahko z zadovoljstvom podpremo širitev članstva v forumu in pozdravimo nove člane na današnjem zasedanju (TikTok, Twitch, Yubo, Discord).«

Internetni forum EU združuje ministre za notranje zadeve EU, internetno industrijo in Europol ter druge deležnike, ki prostovoljno sodelujejo pri odpravi zlorabe interneta za širjenje vsebin spolne zlorabe otrok ter ekstremistične in teroristične propagande. Internetni forum EU se vse od ustanovitve decembra 2015 sestane vsako leto, da bi ocenil napredek pri odstranjevanju terorističnih vsebin s spleta in razpravljal o novih izzivih. Zadnja leta se Internetni forum EU posveča tudi preprečevanju in boju proti spolni zlorabi otrok na spletu.