Skoči do osrednje vsebine

Direktor Uprave je sodeloval na posvetu o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji

Direktor Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Matjaž Guček, se je udeležil posveta Dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Dvodnevni posvet v okviru programa dela javne službe kmetijskega svetovanja organizira Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije v sodelovanju z MKGP in poteka preko avdiovizualne povezave. Udeležence je pozdravil tudi minister dr. Jože Podgoršek.

Direktor Matjaž Guček je izpostavil pomen zagotavljanja varne hrane kot enega ključnih elementov agroživilske verige in osnovni predpogoj za dajanje živil na trg. V primeru dopolnilih dejavnosti na kmetiji je dodal, da ima zagotavljanje ustrezne varnosti in kvaliteta živil še toliko večjo težo, saj potrošniki ob nakupu tovrstnih živil pričakujejo višjo raven varnosti in kakovosti živila. Ob tem je povedal; »Takšna percepcija do lokalno pridelanih živil ne dopušča prostora za napake in že najmanjše nedoslednosti lahko vodijo do izgube zaupanja potrošnikov, ki ga je potem zelo težko povrniti.« Dodal je, da je pomembno tudi izobraževanje, saj lahko le z njim kmetje učinkovito iščejo nove tržne priložnosti, ki ob izrabi naravnih danosti in ostalih resursov omogočajo doseganje višje dodane vrednosti določenega proizvoda in s tem tudi pričakovan ekonomski učinek.