Skoči do osrednje vsebine

Še zadnji seji delovnih teles s področij kulture ter avdiovizualnih zadev in medijev

V petek, 3. decembra, sta bili v okviru slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije v Bruslju še zadnji zasedanji Odbora za kulturo in Delovne skupine za avdiovizualne zadeve in medije. Odbor je vodil dr. Sašo Gazdić, svetovalec za kulturo in avdiovizualne zadeve pri Stalnem predstavništvu Republike Slovenije pri Evropski uniji, delovno skupino pa Irena Ostrouška, sekretarka v Direktoratu za medije na Ministrstvu za kulturo.

Klapa za film na temno sivem ozadju

V Bruslju sta bili 3. decembra 2021 še zadnji zasedanji Odbora za kulturo in Delovne skupine za avdiovizualne zadeve in medije v okviru slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije | Avtor: motortion/stock.adobe.com

Na obeh zasedanjih delovnih teles so uvodoma predstavili rezultate zasedanja Sveta za izobraževanje, mladino, kulturo in šport, ki je v Bruslju 30. novembra 2021 potekal pod vodstvom ministra za kulturo dr. Vaska Simonitija. Na odboru so poleg tega predstavili tudi povzetke orientacijske razprave o strateškem pomenu dediščinskih pravic za prihodnost Evrope in za globalni trajnostni razvoj. 

Odbor za kulturo

Po uvodni predstavitvi je Evropska komisija predstavila vprašalnik o izvajanju delovnega načrta Sveta Evropske unije za kulturo 2019–2022. Sledila je predstavitev pred kratkim sprejetega priporočila o skupnem evropskem podatkovnem prostoru za kulturno dediščino in orodja za financiranje kulturnih in ustvarjalnih sektorjev CultureEU. Med drugim so predstavniki držav članic razpravljali o zasedanju Odbora EU–Koreja za kulturno sodelovanje. Ob koncu zasedanja je Francija predstavila svoj delovni program na področju kulture – osrednji poudarek bo na spodbujanju boljšega dostopa do kulturne ponudbe in kulturne dediščine za vse ter boju zoper tihotapljenje kulturnih dobrin. 

Delovna skupina za avdiovizualne zadeve in medije

Po uvodni predstavitvi je Evropska komisija delegacije držav članic seznanila z aktualnim potekom dialoga z zainteresiranimi deležniki o dostopu do avdiovizualnih vsebin in njihovi razpoložljivosti v EU ter posredovala prve informacije o uveljavitvi posodobljenega kodeksa ravnanja z dezinformacijami. Delegacije so na podlagi diskusijskega dokumenta izmenjale mnenja o medijskem pluralizmu in svobodi izražanja v povezavi s predlogom Akta o digitalnih storitvah (DSA). O vsebini akta se pogajajo Evropski parlament, Svet Evropske unije in Evropska komisija. Ob koncu zasedanja je Francija predstavila svoj delovni program na področju avdiovizualnih zadev in medijev – osrednji poudarek bo na strategijah za podporo ustvarjalnosti ter medijskemu pluralizmu in raznolikosti. 

Francija bo z zastavljenim programom predsedovanja pomembno nadaljevala delo predhodnega tria predsedstva, ki so ga sestavljale Nemčija, Portugalska in Slovenija.

Slovensko predsedstvo se je sodelujočim zahvalilo za konstruktivno in dobro sodelovanje ter prihodnjemu francoskemu predsedstvu, ki bo na čelo Sveta Evropske unije in delovnih teles stopilo 1. januarja 2022, zaželelo uspešno delo.