Skoči do osrednje vsebine

Finančna pomoč vzdrževanju in obratovanju žičniških naprav

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo javni poziv za sofinanciranje vzdrževanja in obratovanja žičniških naprav za zimsko sezono 2021/2022.

Finančna pomoč je namenjena delnemu pokrivanju stroškov vzdrževanja in obratovanja žičniških naprav za prihajajočo zimsko sezono. Do izplačila sredstev je upravičen upravljavec, ki bo v 30 dneh po objavi javnega poziva na Ministrstvo za infrastrukturo podal vlogo za sofinanciranje in nato do 10. 5. 2022 predložil še zahtevek za izplačilo nepovratnih sredstev z dokazili o nastalih stroških v času trajanja zimske sezone.

V javnem pozivu so podrobneje opredeljeni upravičenci, sezona sofinanciranja, minimalno časovno obdobje veljavnosti dovoljenja za obratovanje žičniških naprav v zimski sezoni in drugi pogoji za dodelitev sredstev ter upravičene vrste stroškov, ki jih lahko uveljavlja upravljavec, in najvišje nadomestilo za posamezno vrsto žičniške naprave. Skupni predvideni znesek finančne pomoči znaša 1.700.000,00 evrov.

Besedilo javnega poziva in prijavna dokumentacija sta dostopna na spodnji povezavi.