Skoči do osrednje vsebine

Prostovoljstvo je vzajemni proces prejemanja in dajanja – 5. december je mednarodni dan prostovoljstva

»Prostovoljstvo je plemenita aktivnost za boljše življenje sočloveka,« ob mednarodnem dnevu prostovoljstva poudarja minister za javno upravo Boštjan Koritnik, pri tem pa izraža zadovoljstvo, da je v Sloveniji prostovoljstvo tako razširjeno: »Slovenija je dežela prostovoljstva.«

Na animaciji je iz raznobarvnih rokic formirana slika srca

5. december je mednarodni dan prostovoljstva | Avtor Spletna fotografija

Z obeleževanjem mednarodnega dneva prostovoljstva opozarjamo, da vsak nov dan s prostovoljstvom prinaša priložnost, da sprožimo spremembe v skupnosti, v kateri živimo. Koristi, ki jih prostovoljstvo prinaša skupnosti, so številne: krepitev družbenih vrednot, aktivno državljanstvo, boljša vključenost mladih v družbo, razvijanje ustvarjalnosti in strpnosti, povečanje socialnega kapitala in kohezije. S prostovoljstvom pa pridobivajo tudi prostovoljci: pridobijo boljšo samopodobo, razvijejo sočutje, se naučijo novih spretnosti in socialnih veščin, ki jim lahko koristijo v vsakdanjem življenju in na trgu dela, poleg tega imajo občutek koristnosti in pripadnosti. 

Podatki iz Skupnega poročila o prostovoljstvu za leto 2020 kažejo, da je v preteklem letu v Sloveniji delovalo skoraj 189 tisoč prostovoljcev, opravili so več kot sedem milijonov ur prostovoljskega dela. Ocenjena vrednost prispevka prostovoljskega dela k družbeni blaginji je več kot 74 milijonov evrov. Glede na pretekla leta je število opravljenih ur manjše. To večinoma pripisujemo ukrepom za omejevanje epidemije. Določene dejavnosti so bile ustavljene, v ospredje so bile postavljene nove oblike prostovoljskih del (pomoč pri šolanju na daljavo, pomoč v domovih starejših, prevozi zaposlenih v zdravstvenem sektorju brez lastnega prevoza, varstvo otrok ob zaprtju vrtcev, pomoč starejšim, ki pred epidemijo pomoči niso potrebovali, pomoč okuženim in ljudem, ki so bili v karanteni). Ne glede na nižje število opravljenih prostovoljskih ur, ki je odraz epidemije in ukrepov, je bil odziv prostovoljcev in prostovoljskih organizacij v tem težkem obdobju izjemen. 

Boštjan Koritnik je kot pristojni minister za področje nevladnih in prostovoljskih organizacij pretekli teden podpisal pogodbe s 47 nevladnimi organizacijami, ki so na Javnem razpisu za digitalno preobrazbo nevladnih in prostovoljskih organizacij ter povečanje vključenosti njihovih uporabnikov v informacijsko družbo 2021–2023 pridobile sredstva za sofinanciranje svojih projektov. »Nevladne organizacije so pomemben deležnik digitalne preobrazbe. Zlasti je pomembna njihova vloga na področju naslavljanja in zniževanja digitalnega razkoraka, krepitve zaupanja, vključevanja ranljivih skupin in kakovostnega življenja v digitalni družbi,« je ob podpisu poudaril minister Koritnik.

Povedal je še, da z izvedbo javnega razpisa Ministrstvo za javno upravo dokazuje, da njegova vloga tudi v razmerah epidemije COVID-19 ni le interventno reševanje države, temveč tudi vzpostavljanje dialoga, izmenjava najboljših praks in oblikovanje politik. »Digitalizacija ne pripomore zgolj k produktivnosti in učinkovitosti gospodarstva, temveč tudi k družbenemu razvoju. Nove storitve in rešitve na vseh področjih nam omogočajo, da digitalizacijo uporabljamo za nove oblike poslovanja, komunikacije, izobraževanja, zabave in na drugih specializiranih področjih,« je še izpostavil Koritnik ter dodal, da želimo z javnim razpisom za digitalno preobrazbo nevladnih in prostovoljskih organizacij podpreti te organizacije na njihovi poti digitalne preobrazbe in v njih s pomočjo vpeljave digitalnih rešitev razviti ali nadgraditi storitve, ki jih zagotavljajo svojim uporabnikom ter jih tako dodatno usposobiti z znanji na področju digitalizacije in pridobitve digitalnih kompetenc. 

Skupaj bo za izvedbo izbranih projektov v dveh letih zagotovljenih nekaj več kot 4,5 milijona evrov.