Skoči do osrednje vsebine

Poziv raziskovalnim organizacijam k zbiranju vsebinskih predlogov za namen vzpostavitve "Centra znanosti"

  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
V torek, 7. 12. 2021, se izteka rok za predložitev vsebinskih predlogov raziskovalnih organizacij za namen vzpostavitve »Centra znanosti«. Z namenom promocije in popularizacije znanosti v Republiki Sloveniji ter s ciljema spodbuditi zanimanje za znanost ter povečati vlogo znanja v družbenem in gospodarskem okolju želi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport vzpostaviti primerno znanstveno in izobraževalno infrastrukturo, katere delovno ime je »Center znanosti«.

Da bi širša javnost spoznala pomen znanosti in njenega vpliva na vsakdanje življenje, mora ta postati dostopna vsem. »Center znanosti« bo prostor, ki pojasnjuje osnovne koncepte delovanja znanosti in tudi njen širši družbeni pomen. Nudil bo možnost vzpostavitve izkustvenih programov po principu »izvedi sam« (interaktivni eksponati in raziskovanje v okviru laboratorijev) in programov s področja promocije znanosti v polju izobraževanja, kulture in gospodarstva. Obiskovalke in obiskovalce bo vzpodbujal k raziskovanju, razmišljanju in iskanju kreativnih odgovorov ter s tem prispeval k dodatni popularizaciji znanosti, raziskovanja, kreativnosti in inovativnosti prebivalstva.

Cilj projekta je izgradnja in vzpostavitev infrastrukture »Centra znanosti«, ki bo že sama po sebi predstavljala tehnično-tehnološko demonstracijski objekt in bo hkrati prostor za izvajanje različnih programov s področja promocije in komunikacije znanosti v povezavi z izobraževanjem, kulturo in gospodarstvom.

Ključni nameni, ki jih mora načrtovani projekt doseči, so:

  • da bo s svojim delovanjem pripomogel k promociji, popularizaciji in komunikaciji znanosti. Obiskovalkam in obiskovalcem bo omogočal preživljanje prostega časa v stiku z znanostjo, spodbujal radovednost in skušal približati ter vzpostaviti osnovno infrastrukturo za iskanje odgovorov na njihova raziskovalna vprašanja;
  • da bo naslavljal temeljna znanstvena vprašanja in jih povezoval z znanstvenim raziskovanjem ter razvojem za reševanje aktualnih izzivov trajnostnega delovanja danes in v prihodnosti;
  • da bo predstavljal dosežke slovenske znanosti, jo mednarodno promoviral, utrjeval povezave ter gradil svojo prepoznavnost ter prepoznavnost slovenskih znanstvenic in znanstvenikov v svetu;
  • da bo vzvod za širjenje inovacijske in tehniške kulture med prebivalstvom. S popularizacijo znanosti, tehnologij, inovacij se pričakuje večje zanimanje mladih za visokošolski študij ter pozneje za raziskovalno delo na eni strani oz. za inovacijsko gospodarstvo na drugi strani. Okrepile se bodo raziskovalne dejavnosti, spodbujal se bo prenos inovacij in znanja v gospodarsko sfero in iz nje. Obenem je to priložnost za nove oblike vseživljenjskega učenja;
  • da bo prostor medgeneracijskega in interdisciplinarnega dialoga, v katerem se bodo srečevali filozof in znanstvenica, podjetnica in učitelj, umetnik in otrok;
  • da bo prostor povezovanja umetnosti, ustvarjalnosti, radovednosti, raziskovanja in znanosti. Polje umetnosti in ustvarjalnosti prikazuje znanost in družbene izzive na svojevrsten, mestoma tudi provokativen način. Ta spodbudi h kritični presoji, razmišljanju in postavljanju vprašanj izven ozkega polja in razumevanja znanosti. Povezovanje med področji bo tako pripomoglo k različnim pogledom, preizpraševanju znanosti in iskanju odgovorov na družbene izzive;
  • da bo ne eni strani omogočal postavitev, prikaz in testiranje tehnologij in inovacij ter ponudil prve tržne reference nosilkam in nosilcem inovacij teh tehnologij kot tudi boljši prenos znanja v okolje izven raziskovalnih in razvojno usmerjenih inštitucij. Prispeval bo k oblikovanju novih standardov, promoviral bo nove tehnologije in rešitve, prispeval k ozaveščanju, informiranju ter k širjenju uporabe invencij in inovacij;
  • da bo kot demonstracijski objekt prikazovalnik tehnoloških rešitev, inovacij in trajnostnih rešitev, ki sledijo konceptu krožnega gospodarstva.

Pri zasledovanju zgoraj opisanih ciljev in namenov je ključno ustrezno oblikovanje programskega koncepta Centra znanosti. V ta namen je Ministrstvo že oddalo javno naročilo, katerega predmet je »Razvoj in konkretizacija programa, tem in vsebin “Centra znanosti” oziroma izdelava programskega koncepta “Centra znanosti” vključno z idejno zasnovo opreme”«, in pri katerem sodelujejo znanstvenice in znanstveniki in strokovnjakinje in strokovnjaki iz različnih področji znanosti, gospodarstva izobraževanje in kulture. Temeljna usmeritev »Centra znanosti« je »trajnostna prihodnost«. 

Pomembno vlogo v »Centru znanosti« bodo imele tudi raziskovalne organizacije. Zato je pomembno, da se s svojimi vsebinskimi predlogi vključijo v sooblikovanje »Centra znanosti« že v času priprave projekta. V ta namen je Ministrstvo s prvim pozivom pozvalo k zbiranju vsebinskih predlogov javne raziskovalne in javne visokošolske zavode, z drugim pozivom pa je razširilo krog naslovnikov in vabi vse raziskovalne organizacije, da se s svojimi vsebinskimi predlogi vključite v sooblikovanje »Centra znanosti« že v času priprave projekta

Skladno z navedenim vas vljudno vabimo k pregledu celotnega poziva, v katerem je podrobneje predstavljen projekt "Center znanosti" z vsebinskimi usmeritvami, ter k oddaji obrazca z informacijami o vaših predlogih. 

Več informacij o pozivu raziskovalnim organizacijam na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport