Skoči do osrednje vsebine

Ob mednarodnem dnevu invalidov: Urejamo dostope za gibalno ovirane osebe na UE in se trudimo javne storitve približati invalidom

Danes 3. decembra 2021, obeležujemo mednarodni dan invalidov. Kot je poudaril minister za javno upravo Boštjan Koritnik, na možnosti izboljševanja kakovosti življena invalidov ne smemo misliti le na ta dan oziroma v teh dneh, temveč se moramo ob našem delovanju ves čas zavedati ovir, s katerimi se v vsakdanjem življenju srečujejo invalidi.

Klančina za invalide, v ospredju mednarodni znak za invalide

Dostop za invalide | Avtor Shutterstock.com

Dejstvo pa je, da številne organizacije in združenja v teh dneh še bolj intenzivno pozivajo k polnopravnemu vključevanju invalidov v družbo in k odstranitvi ovir v fizičnem ter družbenem okolju. K temu nas zavezuje tudi konvencija Združenih narodov o pravicah invalidov. Letošnje geslo Združenih narodov ob mednarodnem dnevu invalidov je »Vodenje in sodelovanje invalidov v vključujočem, dostopnem in trajnostnem svetu po COVIDu-19«.

Na Ministrstvu za javno upravo, kjer se vsakodnevno trudimo storitve javne uprave približati vsem prebivalcem, namenjamo invalidom posebno pozornost. Tako smo v zadnjih nekaj letih v sodelovanju z občinami uredili dostop za gibalno ovirane osebe na številnih upravnih enotah (UE), in sicer v Trebnjem, na Vrhniki, v objektu Beethovnova 3 v Ljubljani, v Lenartu, Slovenskih Goricah, Lendavi, Ljutomeru, Postojni, ki je tudi prva upravna enota z nameščenimi taktilnimi oznakami, pa v Ajdovščini, Ravnah na Koroškem, Ilirski Bistrici in na ljubljanski izpostavi Geodetske uprave. Dostopi za gibalno ovirane stranke so v pripravi tudi na objektih upravnih enot v Ormožu in v Litiji. V prenovljenih prostorih ljubljanske upravne enote, na Linhartovi ulici, je urejena dvorana, ki je opremljena z induktivno zanko za gluhe.

V letu 2022 so v načrtu še dodatne ureditve dostopov za gibalno ovirane v stavbah, ki so v državni lasti in jih upravlja Ministrstvo za javno upravo. V okviru tega projekta bo opravljen pregled 29 stavb, nato pa bodo izvedeni ustrezni ukrepi za zagotovitev ustreznih dostopov. V tistih upravnih enotah, kjer dostop za gibalno ovirane osebe še ni urejen, zagotavljamo gibalno oviranim osebam prijazno storitev na način, da pride uradnik, pri katerem želi stranka urediti upravno zadevo, neposredno do stranke (s čimer se lahko izogne zadregi zaradi stopnic). 

Na področju digitalizacije dnevno nadgrajujemo in razvijamo številne elektronske storitve, s katerimi omogočamo vsem družbenim skupinam dostop do javnih storitev na daljavo. Te lahko s pomočjo elektronske identitete uredimo preko storitvenih portalov, kot sta eUprava in SPOT (Slovenska poslovna točka). Zaradi povečanega interesa prebivalcev po pridobitvi elektronske identitete (kvalificiranega digitalnega potrdila ali mobilne identitete smsPASS), s katero je možno urediti številne storitve od doma, brez fizičnega obiska upravne enote, smo v sodelovanju z drugimi organi in lokalnimi skupnostmi omogočili več dodatnih začasnih prijavnih točk, kjer si prebivalci lahko uredijo svojo e-identiteto. Ta nam mogoča elektronsko podpisovanje dokumentov, oddajo različnih vlog in dostop do podatkov na portalih (eUprava, eDavki, zVem, eZPIZ, Gurs, Ajpes in drugih). Novembra 2020 smo vpeljali tudi storitev elektronskega vročanja dokumentov.

Ranljivim skupinam namenjamo posebno pozornost in skrb tudi na osrednjem spletnem mestu državne uprave GOV.SI in drugih portalih, ki so namenjeni javnim storitvam. Pravna podlaga za to je Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA), s katerim smo prav vsem uporabnikom omogočili lažji dostop do informacij in storitev javnega sektorja. Ta zakon namreč določa, da morajo državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti in osebe javnega prava vsebine, objavljene na svojih spletnih strani, prilagoditi tudi za uporabnike z različnimi oblikami oviranosti in jim s tem omogočiti lažji dostop do informacij in storitev javnega sektorja ter lažje uveljavljanje svojih pravic. S tem se povečuje tudi digitalna vključenost vseh državljank in državljanov Slovenije. 

Posebno pozornost pa na Ministrstvu za javno upravo namenjamo tudi zagotavljanju volilne pravice za vse. Tako se še posebej posvečamo temu, da se v kar največji možni meri in dosledno spoštuje volilna zakonodaja v tistem delu, ki zagotavlja invalidom ob vsakih državnih in lokalnih volitvah ter referendumih neoviran dostop do vseh volišč. Tak standard bodo državni in občinski volilni organi zagotovili tudi prihodnje leto, ko bodo parlamentarne volitve, za tem volitve predsednika republike, predstavnikov državnega sveta, nato pa proti koncu leta še volitve predstavnikov organov občin.