Skoči do osrednje vsebine

Ministrska konferenca EU – Zahodni Balkan za področje pravosodja in notranjih zadev na Brdu pri Kranju

Predstavniki EU so s partnerji z Zahodnega Balkana govorili o vladavini prava, pravosodnih reformah, izboljšanju usposabljanja v pravosodju ter različnih pobudah in izzivih na področju digitalizacije pravosodja. Minister Dikaučič je poudaril »zavezanost vseh sodelujočih za krepitev vladavine prava, pri čemer so ključna nenehna prizadevanja za zagotovitev neodvisnosti, odgovornosti, integritete, kakovosti in učinkovitosti pravosodnih sistemov«.

Na Brdu pri Kranju je bila med 1. in 3. decembrom ministrska konferenca EU – Zahodni Balkan za področje pravosodja in notranjih zadev. Minister za pravosodje Marjan Dikaučič in minister za notranje zadeve Aleš Hojs sta se kot predstavnika Svetu EU predsedujoče Slovenije skupaj z Evropsko komisijo, ki sta jo zastopala evropska komisarka za notranje zadeve Ylva Johansson in evropski komisar za pravosodje Didier Reynders, sestala s kolegi z Zahodnega Balkana na letni ministrski konferenci EU – Zahodni Balkan za področje pravosodja in notranjih zadev. Srečanja so se udeležili tudi predstavniki prihajajočega francoskega in češkega predsedovanja Svetu EU ter podpredsednik Eurojusta. Na pravosodnem delu srečanja so udeleženci govorili o vladavini prava, pravosodnih reformah, izboljšanju usposabljanja v pravosodju ter različnih pobudah in izzivih na področju digitalizacije pravosodja.

Ministri so vnovič poudarili ključen pomen pravne države za izvajanje reform, vključno s pravosodnimi reformami, ter za zagotavljanje dobrega upravljanja in spoštovanja človekovih pravic. S tega vidika so partnerji z Zahodnega Balkana orisali ključne dosežke na področju vladavine prava in reforme pravosodja ter področja, kjer je potreben nadaljnji napredek. Evropska komisija je predstavila letno poročilo o vladavini prava za države članice ter poročilo o napredovanju dveh projektov za merjenje uspešnosti pravosodnih sistemov partnerjev z Zahodnega Balkana.

Ministri so poudarili pomen izboljšanja pravosodnega usposabljanja in poudarjeni pomen podpore EU na tem področju. Komisija je predstavila cilje in zdajšnje stanje izvajanja strategije EU o usposabljanju na področju pravosodja za obdobje 2021–2024, ki je bistveno orodje za zagotavljanje učinkovite uporabe prava EU, za spodbujanje medsebojnega zaupanja med pravosodnimi strokovnjaki v čezmejnih postopkih ter za podporo izvajanju vrednot in načel EU. Ministri so poudarili zahtevo po boljšem prepoznavanju potreb ter dolgoročnih programih usposabljanja, zlasti z zagotavljanjem redne udeležbe vseh deležnikov v pravosodju, pri čemer se je treba osredotočiti na krepitev državnih zmogljivosti za pravosodno usposabljanje.

Komisija je udeležence obvestila o bližnji konferenci o začetnem pravosodnem usposabljanju, ki bo organizirana pod francoskim predsedstvom 22. in 23. februarja 2022 v Bordeauxu, in povabila partnerje z Zahodnega Balkana, naj se ji dejavno pridružijo.

Predstavniki EU in Zahodnega Balkana so posebej poudarili pomen digitalizacije, ki naj olajša dostop do sodnega varstva, izboljša splošno učinkovitost pravosodja in zagotovi odpornost pravosodnih sistemov, hkrati pa okrepi njihovo integriteto in odgovornost. Ministri so govorili o prizadevanjih in izzivih digitalne preobrazbe ter predstavili najnovejše pobude na tem področju, spodbuden primer sodelovanja je predstavil tudi Eurojust. Partnerji z Zahodnega Balkana so se zavezali k nadaljnji posodobitvi svojih pravosodnih sistemov z razpoložljivo podporo EU.

Udeleženci konference na podiju, v ozadju zastave
1 / 3