Skoči do osrednje vsebine

Mednarodno sodelovanje slovenskih in italijanskih nadzornih organov v nadzoru cestnega prometa

Inšpektorji za cestni promet IRSI so v dneh 12. - 15. 10. 2021 izvajali poostrene nadzore prometa težjih tovornih vozil, skupaj z italijanskimi nadzornimi organi.

Skupni nadzori so potekali v okviru meddržavnega projekta Fortis (Interreg Italija -Slovenija), katerega cilj je krepitev institucionalnega sodelovanja na obmejnem območju, z namenom izboljšanja javnega prevoza za čezmejno integracijo in spoznavanja različnih pravnih okvirov na področju registracije motornih vozil in izdaje vozniških dovoljenj ter izmenjave dobrih praks v sklopu upravnih postopkov. 

Po predhodnih usklajevanjih pod vodstvom MZI so nadzori cestnega prometa potekali štiri dni v času med 9.00 in 16.00 uro, na ozemlju obeh držav in sicer dva dni na ozemlju Italije (Villesee, Fernetti) in dva dni na območju Slovenije (Šempas, Kozina). 

Z italijanske strani so se nadzorov udeležili predstavniki služb: Motorizzazione Civile Regionale (Furlanija Julijska krajina), Direzione motorizzazione Nord Est (Ministrstvo za infrastrukturo in trajnostno mobilnost), Policia Municipale in podjetja Tachis Srl. Na slovenski strani so v nadzorih sodelovali predstavniki: Specializirane enote avtocestne policije, Specializirane enote za nadzor prometa, Finančne uprave RS in IRSI. Pri tem so predstavniki posameznih služb vsakokratno na tujem ozemlju delovali kot opazovalci, medtem ko so domači organi izvajali neposreden nadzor v cestnem prometu. 

V nadzorih je bil dan poudarek na ugotavljanju tehnične brezhibnosti težjih tovornih vozil v cestnem prometu, pri čemer se je kot indikator pri kontroli uporabljala mobilna enota za ugotavljanje tehnične brezhibnosti vozil podjetja Tachis iz Italije. V nadzorih je bilo ugotovljenih večje število tehničnih pomanjkljivosti na tovornih vozilih v mednarodnem cestnem prometu zoper katere je bilo v 33 primerih prekrškovno ukrepano, v osmih primerih je bil izdan ukrep takojšnje začasne izločitve vozila iz prometa in v osmih primerih odrejen izredni tehnični pregled vozila v strokovni organizaciji za tehnične preglede. 

V sodelovanju z italijanskimi nadzornimi organi je izmenjano veliko izkušenj in mnenj o organiziranosti, pristojnostih, delovanju in opremi posameznih služb in organov obeh držav. Skupen nadzor pa si je ogledalo tudi vodstvo Direktorata za kopenski promet MZI in predstavniki Javne Agencije RS za varnost prometa.

Mednarodno sodelovanje IRSI

Mednarodno sodelovanje IRSI | Avtor: IRSI