Skoči do osrednje vsebine

Izdaja odločb na 19. javnem razpisu za prilagoditev kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe (sklop C)

13 upravičencem (sklop C) so bile izdane odločbe v skupni vrednosti 1,84 milijona evrov.

19. javni razpis za podukrep M04.1- Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021, namenjen prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe je bil objavljen 30. 6. 2021. Oddaja vlog v elektronski sistem je potekala od 23. 8. 2021 do objave zaprtja javnega razpisa - 20. 10. 2021.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev je za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb (sklop C) znašala 3.000.000 evrov.

Na Agencijo je prispelo 14 vlog, za katere je bilo izdano 13 odločb o pravici do sredstev v skupni višini 1.840.494,31 evrov ter ena zavrnilna odločba.