Skoči do osrednje vsebine

Minister mag. Vizjak v reviji TerritoriALL o kakovosti življenja s teritorialno dimenzijo

Izšla je letna revija TerritoriALL pod okriljem programa ESPON. Raznolik nabor prispevkov s strani strokovnjakov in odločevalcev s širšega področja teritorialnega razvoja je posvečen pomembnemu vprašanju - kako opredeliti kakovost življenja in jo vpeti v politični proces?

Kakovost življenja je eno od prioritetnih področij slovenskega predsedovanja Svetu EU. Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak na začetnih straneh v tem kontekstu  poudarja kakovost življenja kot individualno in družbeno vrednoto s teritorialno dimenzijo. Med drugim izpostavi pravkar sprejeti Ljubljanski dogovor in večletni delovni program za urbano agendo EU kot pomemben dosežek slovenskega predsedovanja v podporo kakovosti življenja prebivalcev mest vseh velikosti.

Več kot dvajset prispevkov v reviji je v celoti posvečenih temi kakovosti življenja. Strokovnjaki in politični odločevalci v njih med drugim obravnavajo vpliv epidemije na kakovost življenja, podajo kritični premislek o temi v luči širjenja digitalizacije, predstavijo predlog nove pilotne aktivnosti, vsebinsko tesno povezane s temo kakovosti življenja, in prikažejo vključevanje koncepta v načrtovanje različnih plati življenja na primeru konkretnih mest.

Kako pa meriti tako večdimenzionalni koncept kot je kakovost življenja in kako preučevati njen vpliv? Temu vprašanju je posvečen odlomek ESPON dokumenta z naslovom Kakovost življenja za teritorialne politike in politike, osredotočene na državljane (Quality of Life for territorial and citizen-centric policies). ESPON pristop k opredelitvi in merjenju kakovosti življenja, se osredotoča na konkretne prebivalce konkretnih področij in tako ne spregleda njihovih potreb, vrednot in pričakovanj. Odlomek povzema prednosti ESPON pristopa, ki je podprt z mnogimi raziskavami.

Različne vrste podatkov so uporabne za prikaz in interpretacijo različnih dimenzij kakovosti življenja. Primer, kako podatke uporabiti v podporo oblikovanju politik na tem področju, predstavlja Atlas o kakovosti življenja v Sloveniji, ki je rezultat sodelovanja ESPON EGTC in Znanstveno raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU). V reviji TerritoriALL je predstavljen povzetek ugotovitev na to temo.

Objavljena revija na spletu ESPON