Skoči do osrednje vsebine

Izdaja odločb na 18. javnem razpisu za prilagoditev kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe (sklop C)

5 upravičencem (sklop C) so bile izdane odločbe v skupni vrednosti 2,68 milijona evrov.

18. javni razpis za podukrep 4.1- Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021, namenjen prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe je bil objavljen 30. 6. 2021. Oddaja vlog v elektronski sistem je potekala od 23. 8. 2021 do objave zaprtja javnega razpisa - 20. 10. 2021.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev je za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb (sklop C) znašala 4.500.000 evrov.

Na Agencijo je prispelo 9 vlog, za katere je bilo izdano 5 odločb o pravici do sredstev s skupno višino odobrenih sredstev v znesku 2.676.647,20 evrov, dve zavrnilni odločbi ter dva sklepa o prekinitvi postopka do razrešitve prehodnega vprašanja.