Skoči do osrednje vsebine

Srečanje direktorjev šol in inštitutov javnih uprav (DISPA)

Danes je potekalo Srečanje direktorjev šol in inštitutov v javni upravi držav članic EU, prvič v organizaciji slovenskega predsedstva Svetu EU. Zaradi trenutnih razmer, je bilo organizirano na daljavo.

Na sliki sodelavke Upravne akademije sedeč za mizo, za njimi ozadje slovenskega predsedovanja

DISPA srečanje | Avtor: Ministrstvo za javno upravo

1 / 3

Razprave na dogodku so bile osredotočeno na osrednjo temo "Starejši zaposleni v javni upravi in medgeneracijsko sodelovanje".

Srečanje je z uvodnim nagovorom odprl minister za javno upravo Boštjan Koritnik, ki je poudaril pomembnost vseživljenjskega učenja za uspešno spopadanje z izzivi prihodnosti, v nadaljevanju pa je udeležence nagovoril tudi generalni direktor Direktorata za javni sektor Peter Pogačar. Ponazoril je demografske trende, ki narekujejo povečano pozornost pri delu s starejšimi in medgeneracijskem sodelovanju.

Vodja Upravne akademije Breda Gruden je v svojem nastopu poudarila pomen vzpostavljanja in delovanja učinkovitih medgeneracijskih timov, v katerih se zaposleni učijo drug od drugega.

Upravna akademija je predstavila program usposabljanja »za seniorje«, ki je med javnimi uslužbenci zelo dobro sprejet. Na srečanju so dobre prakse s tega področja predstavili tudi predstavniki iz Nemčije, Italije in Portugalske.

Udeleženci so aktivno sodelovali v delovnih skupinah, kjer so razpravljali o medgeneracijskem sodelovanju, nasledstvu, prenosu znanja med generacijami, delu na daljavo in pomembnosti digitalnih veščin, srečanje pa sta vsebinsko popestrila tudi dva ugledna govorca: nevrolog dr. Zvezdan Pirtošek in antropolog dr. Dan Podjed.

Sodelujoči so se strinjali, da ob vseh spremembah, ki jih narekuje hiter razvoj na vseh področjih, ključni ostajamo ljudje. Za lažje spoprijemanje z izzivi prihodnosti je pomembno pridobivanje novih znanj in veščin tako za učinkovitejše opravljanje dela kot tudi skrb za zdravje in za osebni razvoj.

Ozadje

Začetek

Po zgodovinskih dogodkih leta 1989 so se javne uprave v ponovno združeni Evropi odločile za vzpostavitev različnih mrež za medsebojno sodelovanje ter izmenjavo dobrih praks in izkušenj. Najpomembnejša med njimi je "Evropska mreža javne uprave" (EUPAN), ki jo sestavljajo generalni direktorji za javno upravo v državah članicah.

Maja 1995 je bilo na srečanju EUPAN, organiziranem pod francoskim predsedovanjem, sklenjeno, da se vzpostavi oblika srečevanj direktorjev inštitutov in šol javnih uprav držav članic. Ustanovno srečanje je potekalo 27. oktobra 1995 v prostorih Evropskega inštituta za javno upravo (EIPA) v Maastrichtu in so se ga udeležili direktorji šol v EU ter tako imenovanih srednje- in vzhodnoevropskih držav.

Organizacija DISPA

Mreža je bila od vsega začetka organizirana na povsem neformalni podlagi, medsebojna izmenjava idej je cvetela, srečanja mreže pa so s časom postajala bolj redna, širile so se tudi vsebine, o katerih je tekla razprava. Od leta 1997 država članica, ki predseduje Svetu EU, običajno organizira srečanje DISPA. Od nemškega predsedovanja leta 2007 je srečanja na splošno pripravljala "trojka", ki jo sestavljajo šole v državah preteklega, sedanjega in dveh naslednjih predsedstev. DISPA ima neformalne povezave z EUPAN, ne da bi bila del uradnih struktur te mreže, se je pa organizacija širila skupaj s širitvami EU.

Delovanje

Kot rezultat izmenjav izkušenj in najboljših praks, ki so osnova srečanj DISPA, so njeni člani med drugim lahko začasno ali tudi dolgoročno vzpostavili različne skupne dejavnosti, naročili študije, razvili skupne programe usposabljanja, uresničili ponujena pripravništva in druge projekte.

Nekatere glavne teme, ki so bile obravnavane na srečanjih DISPA, so: reforma javnih služb, učenje in razvoj za višje vodstvo in vodje, nove metode usposabljanja, etos javnih služb, vrednotenje vpliva programov usposabljanja in razvoja.