Skoči do osrednje vsebine

Močnejši Evropski center za preprečevanje in nadzor bolezni: Svet in Evropski parlament sta dosegla začasni dogovor

Predstavniki in predstavnice Sveta in Evropskega parlamenta so sklenili politični dogovor o podaljšanju mandata Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC). S tem posodobljenim mandatom si EU prizadeva okrepiti delovanje ECDC na področjih spremljanja, zgodnjega opozarjanja, pripravljenosti in odzivanja.

ECDC je agencija EU, katere naloga je podpirati EU pri njenih prizadevanjih v boju proti nalezljivim boleznim, med drugim z epidemičnimi podatki, znanstvenim svetovanjem in dejavnostmi usposabljanja.

Minister za zdravje Janez Poklukar je ob dosežku predsedovanja povedal: »Medtem ko se soočamo s še enim hudim valom, moramo gledati v prihodnost in jo načrtovati. Ta pandemija je pokazala, da potrebujemo boljši vpogled v čezmejne nevarnosti za zdravje, posodobljene akcijske načrte in več usklajevanja. Okrepljeni mandat ECDC je še en korak v tej smeri.«

Pomoč pri načrtovanju pripravljenosti in odzivanja

Posodobljeni in okrepljeni mandat določa ustanovitev zdravstvene projektne skupine EU za pomoč pri lokalnih odzivih na izbruh bolezni ter zagotavljanje strokovnega znanja državam EU in Evropski komisiji, na primer pri pripravi, preučevanju in posodabljanju načrtov pripravljenosti. ECDC bo zadolžen tudi za razvoj digitalnih platform za epidemiološko spremljanje.

Tesnejše usklajevanje s Svetovno zdravstveno organizacijo in strožje določbe o varstvu podatkov

Svet ter pogajalci in pogajalke Parlamenta so se med drugim dogovorili o:

  • boljšem usklajevanju priporočil in ukrepov s Svetovno zdravstveno organizacijo, da se zagotovita skladnost in dopolnjevanje;
  • strožjih določbah o varstvu podatkov. Osebni podatki se ne bodo obdelovali ali posredovali naprej, razen v primerih, ko bo to nujno potrebno za izpolnjevanje poslanstva ECDC.

Ozadje in naslednji koraki

Začasni politični dogovor morata zdaj odobriti obe instituciji, preden se začne formalni postopek sprejetja.

Ta načrtovana posodobitev mandata ECDC je del širšega svežnja za evropsko zdravstveno unijo. Poleg okrepljenega mandata ECDC vključuje večjo vlogo Evropske agencije za zdravila in osnutek zakonodaje o čezmejnih nevarnostih za zdravje. Vse tri predloge je Evropska komisija predložila 11. novembra 2020. Sveženj o zdravstveni uniji pa je bil 16. septembra 2021 dopolnjen s predlogom za ustanovitev organa za pripravljenost in odzivanje na izredne zdravstvene razmere (HERA).

So-zakonodajalca sta 28. oktobra letos sprejela okrepljen mandat Evropske agencije za zdravila.