Skoči do osrednje vsebine

Minister za zdravje Janez Poklukar pozval k pripravi mednarodnega pravnega instrumenta za pandemije

Od 29. 11. do 1. 12. 2021 poteka izredno zasedanje Generalne skupščine Svetovne zdravstvene organizacije (SZO), ki je namenjeno razpravi o pripravi SZO konvencije, sporazuma ali drugega mednarodnega instrumenta za pripravljenost in odzivanje na pandemije.

Minister za zdravje Janez Poklukar med nagovorom Generalne skupščine SZO

Minister Poklukar med nagovorom

Minister za zdravje Janez Poklukar se je v imenu držav članic EU uvodoma zahvalil Delovni skupini za krepitev pripravljenosti in odzivanja SZO, državam članicam, SZO in ostalim deležnikom za opravljeno delo in ugotovitve različnih strokovnih pregledov obstoječega stanja.

Države članice EU so zavezane h krepitvi globalne zdravstvene arhitekture, kjer sta v središču opolnomočenje ter trajnostno financiranje SZO. To so že dokazale v številnih dosedanjih procesih, kot na primer sprejetje resolucij na preteklih Generalnih skupščinah SZO, ki imajo ključno vlogo pri vzpostavitvi in podpori delovanju mehanizmov »ACT-A« in »COVAX«, ter v razpravah glede potrebe po povečanju finančnih prispevkov SZO.

Še naprej se odločno zavzemajo za pripravo novega ambicioznega mednarodnega instrumenta za preprečevanje, pripravljenost in odzivanje na pandemije. Države članice EU podpirajo pravkar doseženo soglasje o namenu za doseganje tega cilja za enotni skupni svet. V okviru 19. člena ustanovne listine SZO je nujno potrebno pripraviti pravni instrument za odpravo neenakosti pri odzivanju na pandemijo in vrzeli v sedanjih pravnih okvirih, kar izhaja tudi iz ugotovitev opravljenih strokovnih pregledov. To bo omogočilo naslavljanje ključnih vprašanj, med katerimi so pristop »eno zdravje«, zgodnje odzivanje, pravični dostop do javnozdravstvenih ukrepov za boj proti pandemiji ter izmenjava podatkov in vzorcev.

Minister za zdravje je v nadaljevanju izrazil pripravljenost držav članic EU za konstruktivno sodelovanje v nadaljnjih razpravah in podporo ambicioznemu procesu za pripravo novega instrumenta, ki mora zagotoviti skladnost, vključenost vseh zainteresiranih strani in ustrezno kakovost.

"Pandemija je povzročila neizmerno škodo; izgubljena so številna življenja, prizadela je gospodarstvo in vplivala na družbene pretrese. Ukrepati moramo zdaj, da ne bomo nikoli več nepripravljeni ter doseči napredek pri ambiciozni multilateralni zavezanosti za nov pravni instrument za boljšo pripravljenost in odzivanje na prihodnje pandemije." je poudaril minister.