Skoči do osrednje vsebine

V prihodnosti "vodikova avtocesta"

Več kot 150 strokovnjakov iz 30 evropskih držav ter različnih inštitutov, podjetij in organizacij je 23. in 24. novembra 2021 sodelovalo na virtualni konferenci Posvetovalnega foruma za trajnostno energijo v obrambnem in varnostnem sektorju , ki sta ga v okviru slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije soorganizirala Evropska obrambna agencija in Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije

državni sekretar na Ministrstvu za obrambo Uroš Lampret

državni sekretar na Ministrstvu za obrambo Uroš Lampret | Avtor: Tadej Krese

Udeležence konference so v uvodu nagovorili državni sekretar na Ministrstvu za obrambo Uroš Lampret, Jiří Šedivý, direktor EDA, in Jerneja Jug Jerše, vodja predstavništva Evropske komisije v Republiki Sloveniji. Državni sekretar Lampret je poudaril, da Slovenija podnebju in energetski učinkovitosti namenja veliko pozornosti, zato je to ena od prednostnih nalog slovenskega predsedovanja. Hkrati je izrazil zadovoljstvo, da je Slovenska vojska vodikovo tehnologijo v operativno uporabo uvedla že leta 2010.

 "Destabilizacijski učinki podnebnih sprememb, kot so prisilne migracije, motnje v preskrbi s hrano, zmanjšan dostop do virov, vode in energije, epidemije ter nestabilnosti so med največjimi globalnimi izzivi današnjega časa." Uroš Lampret, državni sekretar na Ministrstvu za obrambo Republike Slovenije


Konferenca je potekala v obliki predstavitev, strokovnih razprav in dela v skupinah. Na eni od delovnih skupin je polkovnik Robert Šipec, načelnik sektorja za opremljanje v Direktoratu za logistiko, predstavil konkretne dosežke uvedbe vodikove tehnologije v Slovenski vojski ter podrobno opisal projekt izgradnje vodikove avtoceste (projekt Defence Resilience Hub Network in Europe – RESHUB, mreža energetsko samozadostnih vozlišč), ki jo je Evropski uniji predlagala prav Slovenija.  

Udeležencem je konferenca omogočila vpogled v najnovejša dogajanja na področju energije, podnebja in financiranja na ravni Evropske unije ter izmenjavo znanja in praks na energetskem področju v obrambnem in varnostnem sektorju. Z uspešno izvedeno konferenco Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije predaja soorganizacijo konference francoskemu obrambnemu ministrstvu. V času njihovega predsedovanja Svetu Evropske unije bo naslednja konferenca v Grenoblu, ob tem pa bodo pripravili tudi razstavo najnovejših tehnologij na področju energetske učinkovitosti.

Posvetovalni forum za trajnostno energijo v obrambnem in varnostnem sektorju (Consultation Forum for Sustainable Energy in the Defence and Security Sector – CF SEDSS) je pobuda, ki jo financira Evropska komisija, upravlja pa jo Evropska obrambna agencija (European Defence Agency – EDA). Ustanovljen je bil kot platforma za izmenjavo informacij, znanja in najboljših praks o upravljanju z energijo, povečanju energetske učinkovitosti, uporabi obnovljivih virov energije v obrambnem in varnostnem sektorju ter povečanju odpornosti kritične infrastrukture, povezane z obrambo. Za dosego teh ciljev je EDA s podporo Evropske komisije izvedla dve fazi: prva faza je potekala od oktobra 2015 do oktobra 2017, druga pa od oktobra 2017 do avgusta 2019. Na podlagi uspešnega izida teh dveh faz ter za obravnavo nastajajočih in prihodnjih izzivov na področju energije sta EDA in Evropska komisija 1. oktobra 2019 začeli tretjo fazo, ki bo trajala štiri leta, do 30. septembra 2023.

polkovnik Robert Šipec, načelnik sektorja za opremljanje v Direktoratu za logistiko

polkovnik Robert Šipec, načelnik sektorja za opremljanje v Direktoratu za logistiko | Avtor: Tadej Krese