Skoči do osrednje vsebine

Uveljavljanje finančnih pomoči za društva povezana s kmetijstvom

Skupna izplačana sredstva za društva so znašala 333.495,68 evrov.

Agencija je ukrepe:

  • Javni razpis za 2. ukrep: Pomoč za prenos znanja in informiranje na področju predelave ter s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju za leto 2021 (Uradni list RS, št. 41/2021; v nadaljevanju: 2. ukrep),
  • Javni razpis za 3. ukrep: Pomoč delovanju nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja za leto 2021 (Uradni list RS, št. 41/2021; v nadaljevanju: 3. ukrep) in
  • Javni razpis za 4. ukrep: Pomoč nepridobitnim organizacijam pri organizaciji strokovnih in jubilejnih dogodkov za leto 2021 (Uradni list RS, št. 41/2021; v nadaljevanju: 4. ukrep) zaključila.

Prejetih je bilo 33 zahtevkov za izplačilo sredstev, en zahtevek s strani upravičenca ni bil posredovan.

Dne 23. 11. 2021 je Agencija izdala šest odločb o odobritvi nepovratnih sredstev.

Višina izplačanih sredstev za 2. ukrep je znašala 38.477,38 evrov, za 3. ukrep 289.608,30 evrov in za 4. ukrep 5410,00 evrov.

Skupna izplačana sredstva za vse tri ukrepe so znašala: 333.495,68 evrov.

Ukrep je za letos zaključen.

Naziv storitve Institucija
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja