Skoči do osrednje vsebine

Pregled odprtih razpisov Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo

  • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

V začetku leta 2021 smo načrtovali skupno 659,3 milijona evrov sredstev razvojnih spodbud (248,8 milijona evrov nepovratnih ter 410,5 milijona evrov povratnih sredstev). Po sprejemu letnega načrta razvojnih spodbud smo intenzivno nadaljevali z razvojem novih ukrepov za pomoč gospodarstvu zaradi epidemije in sedaj sredstva za pomoč gospodarstvu dodatno povečujemo.

Tako bomo gospodarstvu z izvedbo dodatnih ukrepov v letu 2021 dejansko namenili skupno 839,8 milijona evrov razvojnih spodbud, in sicer od tega 306,6 milijona evrov nepovratnih sredstev ter 533,2 milijona evrov povratnih sredstev. To pomeni, da bomo gospodarstvu ponudili za dodatnih 180,5 milijona evrov razvojnih sredstev pomoči, kot smo sprva načrtovali.

Pri številnih že objavljenih ukrepih smo sredstva povišali, dodatno pa bomo izvedli nove ukrepe na področju turizma in prvi razpis iz naslova mehanizma Načrta za okrevanje in odpornost za področje digitalizacije.

Ukrepe ministrstvo izvaja samo in preko izvajalcev, ki so SID banka, Javna agencija SPIRIT Slovenija (SPIRIT), Javni sklad RS za podjetništvo (SPS), Javni sklad RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja (SRRS), Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS (JŠRIS) ter Slovenska turistična organizacija (STO).

Ukrepi, katerih objavo načrtujemo izvesti do konca leta 2021, so naslednji:

  1. Mentorske sheme za ranljive skupine, zaposlene v socialnih podjetjih 2021-2022 v vrednosti 3 milijonov evrov (izvajalec je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, planirana objava v decembru 2021),
  2. Prestrukturiranje in razvoj slovenskih gorskih centrov v vrednosti predvidoma do 50 milijonov evrov (izvajalec Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, planirana objava v decembru 2021),
  3. Neposredna potrditev operacije Turizem 3 gostinstvo in turizem - enkratni dodatek v vrednosti 13,8 milijona evrov (izvajalec SPIRIT, planirana potrditev ukrepa v decembru 2021, objava s strani SPIRIT pa v začetku naslednjega leta),
  4. Javni razpis za digitalno transformacijo podjetij v vrednosti 44 milijonov evrov (izvajalec Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, planirana objava v decembru 2021).

Potencialne prijavitelje pozivamo, da spremljajo spletno stran ministrstva ter izvajalskih organizacij ministrstva, in da se v primeru kakršnihkoli vprašanj vezanih na navedene ukrepe obrnete na »info točko« ministrstva. Dodatno pa podajamo tudi informacijo o že objavljenih ukrepih, na katere je še možna prijava.

Naziv Datum objave Rok prijave
5. 11. 2021
6. 12. 2021