Skoči do osrednje vsebine

Na zasedanju Sveta za konkurenčnost potrjen splošni pristop Akta o digitalnih storitvah – DSA

Na današnjem zasedanju Sveta za konkurenčnost v Bruslju je bil potrjen splošni pristop kompromisnega teksta Akta o digitalnih storitvah (Digital Services Act – DSA) in Akta o digitalnih trgih (Digital Market Act – DMA). Zasedanje, vključno z obravnavo DMA, je vodil minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek, obravnavo DSA pa v dogovoru z ministrom za javno upravo Boštjanom Koritnikom minister za digitalno preobrazbo Mark Boris Andrijanič.

Na fotografiji je prenosni računalnik, ki je na mizi, okrog njega modre črte, ki ponazarjajo digitalizacijo, na tipkovnici roka.

Digitalne storitve - simbolna fotografija | Avtor: https://pixabay.com

Evropska komisija je predloga uredbe DMA in DSA predstavila v okviru Paketa za digitalne storitve lanskega decembra. Namen uredbe DMA je zagotoviti tekmovalne in poštene digitalne trge, namen uredbe DSA pa vzpostavitev okvira za boj proti nezakonitim vsebinam, storitvam in proizvodom na enotnem digitalnem trgu EU ter večja pravna predvidljivost in odgovornost za uporabnike in ponudnike storitev posredniških platform. Po enajstih mesecih intenzivnih pogajanj pod nemškim, portugalskim in slovenskim predsedstvom sta bila v okviru pristojnih delovnih skupin Sveta EU pripravljeni kompromisni besedili, ki sta bili predhodno potrjeni na ravni namestnikov stalnih predstavnikov, sedaj pa tudi na ravni ministrov.

Minister za javno upravo Boštjan Koritnik je ob potrditvi DSA poudaril: »Z DSA bo internet varnejši za uporabnike in bolj pošten za podjetja, z več pravne predvidljivosti in z večjo odgovornostjo posredniških platform. Z njim uveljavljamo načelo, da je vse, kar je nezakonito offline, nezakonito tudi online,« je ob tem poudaril minister Koritnik ter dodal poklon in zahvalo vsem sodelavcem v Bruslju in v Sloveniji, »ki so se izkazali kot izjemni strokovnjaki, to pa mi priznavajo tudi tuji kolegi ministri.«

DSA je del izvajanja Evropske digitalne strategije za oblikovanje naše digitalne prihodnosti in je nenehno visoka politična prioriteta. Tako je Evropski svet (raven predsednikov vlad) letos marca in oktobra pozval k čimprejšnjemu zaključku pogajanj za pripravo vsebinsko ambicioznega kompromisnega besedila DSA. Na oktobrskem zasedanju Evropskega sveta je bil storjen odločilen politični korak do dogovora za kompromis glede prenove sistema uveljavljanja in nadzora nad izvajanjem uredbe DSA.

Posredniške platforme lajšajo delitev vsebin in ustvarjajo vrsto novih gospodarskih priložnosti, hkrati pa je njihov izjemen razvoj v zadnjem desetletju vse bolj omogočal razširjanje nezakonitih vsebin in sprožal vrsto družbenih izzivov. Tako spletno okolje ni sprejemljivo, zato bo z DSA evropskim potrošnikom zagotovljeno bolj pošteno, varno in zaupanja vredno spletno okolje, podjetjem večja pravna gotovost in varnost ter spodbudnejše okolje za inovacije in rast digitalnega gospodarstva.

DSA bo določil pravila odgovornosti in obveznosti za različne tipe posredniških platform, vključno z zelo velikimi spletnimi platformami in zelo velikimi spletnimi iskalniki. Predviden je mehanizem urejanja vsebin s poudarkom na odstranjevanju nezakonitih vsebin, določena je vloga zaupanja vrednih prijaviteljev, internega sistema reševanja sporov in alternativnega reševanja sporov, določena so izhodišča pravil za uporabo storitev in transparentnost platform ter ukrepi za odpravo sistemskih pomanjkljivosti. Pri obravnavi škodljivih, vendar zakonitih vsebin, DSA še naprej računa na družbeno odgovornost posredniških platform in spodbuja uporabo skupnih pravil obnašanja. Posebna pozornost je namenjena ohranjanju svobode izražanja v spletnem okolju.

Upravljanje vsebin ureja DSA na način, da bi se platforme lahko izognile odstranjevanju vprašljivo nezakonitih vsebin in torej ne bi prišlo do njihovega pretiranega odstranjevanja. Kompromisni predlog tako uravnoteženo upošteva tri načela:

  • brez pretirane, nesorazmerne regulacije (angleško »no over-regulation«), ker bi to lahko negativno vplivalo na internetno dinamiko posredniških platform oz. na digitalno gospodarstvo,
  • ne pretirano odstranjevati vsebine (angleško »no over-removal«), ker bi bila lahko prizadeta svoboda izražanja,
  • ne odstranjevati premalo vsebin (angleško »no under-removal«), ker bi bila lahko prizadeta učinkovitost boja proti nezakonitim vsebinam.

Pogajanja za kompromisno besedilo so bila zahtevna, zaradi razhajanj med državami članicami, ki so oblikovale dve nasprotujoči si interesni skupini enako-mislečih držav. Prva si je prizadevala za ohranitev pravil v prid vzpostavitvi in delovanju enotnega digitalnega trga EU. Njihov glavni cilj pri DSA je ohranitev načela države izvora (angleško country-of-origin oz. country-of-establishment) in  zagotoviti, da kompromisno besedilo uredbe ostane kar se da blizu osnovnemu predlogu Evropske komisije. Druga skupina, ki se je oblikovala med pogajanji, pa se je zavzemala za večjo ambicioznost, kot jo je bilo po njihovem mnenju zaznati v osnovnem predlogu DSA Evropske komisije. Več pristojnosti naj bi dobile države destinacije (od koder prihajajo uporabniki storitev) in Evropska komisija, še posebej, ker naj države izvora ne bi bile dovolj učinkovite pri implementaciji zakonodaje EU. Zavzemajo se za širitev dosega DSA ter za več in strožje obveznosti ponudnikov posredniških platform.

Ob  današnji potrditvi splošnega pristopa kompromisnega teksta DSA na Svetu za konkurenčnost je sedem držav članic podalo pisne izjave s stališči in predlogi v točkah, ki jim jih ni uspelo uveljaviti med pogajanji na delovni skupini Sveta EU. To bodo poskusili popraviti v tripartitnih pogajanjih z Evropskim parlamentom (tako imenovanih trialogih), ki se bodo začela pod francoskim predsedstvom po potrditvi stališč in amandmajev Evropskega parlamenta, kar je predvideno v začetku januarja.