Skoči do osrednje vsebine

Mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami

Ob 25. novembru, mednarodnem dnevu boja proti nasilju nad ženskami, se na Upravi RS za izvrševanje kazenskih sankcij (URSIKS) pridružujemo akcijam, s katerimi različne organizacije po vsem svetu opozarjamo na odpravo vseh oblik diskriminacije žensk in nujnost preprečevanja nasilja nad njimi.

V URSIKS želimo s svojim delovanjem dati jasno sporočilo o nedopustnosti povzročanja nasilja, zato smo pred devetimi leti vzpostavili sistem stalnega dodatnega izobraževanja zaposlenih za boljše prepoznavanje nasilja v intimno-partnerskih odnosih in družini. Tako želimo prispevati k učinkovitejši zaščiti žrtev tovrstnih kaznivih dejanj. V letu 2013 smo pričeli z organiziranjem posveta, s katerim smo želeli približati vsebine o nasilju različnim profilom zaposlenih v zaporskem sistemu. Nadaljevali smo z usposabljanjem strokovnih delavcev za vodenje obravnave nasilja v zavodih in v sodelovanju z Društvom za nenasilno komunikacijo pripravili Smernice za delo s povzročitelji nasilja.

V zavodih že vrsto let potekajo treningi socialnih veščin, katerih namen je učenje socialnih veščin s ciljem ustavljanja nasilja, preprečevanja nadaljnjega nasilja in priprave na življenje brez uporabe nasilja. Delo s povzročitelji nasilja je del celostnega pristopa naslavljanja teme nasilja, saj se zavedamo, da smo eden izmed pomembnih akterjev v koordiniranem in povezovalnem pristopu za preprečevanje in ustavljanje nasilja. Zato je še posebej pomembno sodelovanje z Društvom za nenasilno komunikacijo in drugimi organizacijami, kamor se lahko obsojene osebe vključujejo v primerih koriščenja ugodnosti zunaj zavoda in nadaljujejo z obiskovanjem njihovih programov tudi po prestani kazni zapora. Aktivno sodelujemo tudi s centri za socialno delo, kjer se na večdisciplinarnih timih, z namenom priprave ocene in načrta pomoči žrtvi nasilja v družini, povezujemo in sodelujemo tudi s predstavniki policije, nevladnih organizacij, regijskimi koordinatorji za nasilje, oziroma vsemi deležniki, ki pomembno prispevajo k zaščiti žrtve nasilja. Na podlagi Zakona o preprečevanju nasilja v družini in z implementacijo Direktive o žrtvah, pa z odgovornostjo do zaščite žrtev nasilja skrbimo tudi za dosledno obveščanje o prostih izhodih povzročiteljev nasilja v času prestajanja kazni, begu ali odpustu iz zapora.

Nasilje ni vedno vidno navzven, zato smo s strokovnimi delavci obravnave nasilja z namenom informiranja o nasilju pripravili informativno zloženko, ki je dostopna zaprtim osebam in zaposlenim kot tudi obiskovalcem, saj je med njimi veliko žensk kot tudi drugih oseb z izkušnjo nasilja. Sledila je zloženka »Nasilje je kaznivo«, ki smo jo pripravili z namenom ozaveščanja o nesprejemljivosti nasilja in možnosti učenja nenasilne komunikacije, spremembe vedenj in prepričanj. Zloženka je prevedena v  angleški, nemški in italijanski jezik, da je lahko v pomoč zaprtim osebam, ki ne govorijo slovensko.

Prizadevanje za zaščito žrtev nasilja in skrb za nenasilno komunikacijo kot vrednoto vseh zaposlenih ostaja tudi v prihodnje pomembna naloga Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij. Pri tem imajo posebno vlogo strokovne delavke in delavci, ki delo vodenja treningov socialnih veščin v zaporskem sistemu opravljajo z veliko mero entuziazma in zavedanja o pomembnosti dela s povzročitelji nasilja.

Poličnik z zloženkami v različnih jezikih

Zloženke, ki ozaveščajo o nesprejemljivosti nasilja | Avtor: Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij