Skoči do osrednje vsebine

Konferenca o Evropskem strateškem načrtu za energetsko tehnologijo in raziskave za trajnostni energetski prehod

Na Bledu poteka konferenca o Evropskem strateškem načrtu za energetsko tehnologijo (»SET Plan«), naslovljena Raziskave in inovacije za pravičen in trajnostni energetski prehod. Udeleženci se strinjajo z ugotovitvijo, da bo pri prehodu na podnebno nevtralnost do leta 2050 ključnega pomena nizkoogljična energija, ki bo slonela na novih tehnoloških obravnavah in delovanju.

Cilj letošnje konference, ki jo organizirata Ministrstvo za infrastrukturo Republike Slovenije in Evropska komisija, je prispevati k zdajšnjim razpravam o podnebnih in energetskih politikah ter naložbah držav članic v oživitev in odpornost. Namen je tudi podpreti reforme, potrebne za doseganje podnebno nevtralnega gospodarstva.


"Vsi imamo isti cilj: narediti Evropsko unijo brezogljično in podnebno nevtralno najpozneje do leta 2050. Ne smemo se slepiti, da je do takrat še daleč. Leto 2030 je v energetskem in podnebnem smislu danes in 2050 bo jutri," je v uvodnem nagovoru dejal minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec. Po besedah ministra mora biti naše ključno vodilo pri uresničevanju teh zahtevnih ciljev, da v ospredje postavimo ljudi. "Na nikogar ne smemo pozabiti in nikogar ne bomo pustili zadaj. Del rešitve za te izjemno kompleksne izzive bomo morali poiskati tudi z raziskavami ter inovacijami na področju energetike in prav tu so dosedanje konference 'SET Plan' prinesle veliko koristnega," je bil jasen minister Vrtovec.


Minister Vrtovec je poudaril, da je ključno zagotoviti okrepljeno vlaganje v raziskave in inovacije, v tem procesu pa imata poleg državnih proračunov pomembno mesto zasebni sektor in tudi Evropska unija s svojimi programi. "Z zadovoljstvom ugotavljam, da slovenska vlada inovacijam ter izobraževanju namenja vse večjo pozornost tudi v okviru proračunskih sredstev. Tako kot spodbujanje inovacij pa je pomembno tudi celovito in kakovostno izobraževanje," je dejal minister za infrastrukturo.


Minister Vrtovec se je ob koncu nagovora ozrl še v prihodnost konference. Po njegovem prepričanju je nujno zagotoviti čim širše in globlje sodelovanje med državami članicami na področju raziskav in inovacij, kar lahko pomaga pri doseganju ciljev, zapisanih v zelenem dogovoru. "Konferenca 'SET Plan' je osrednji mehanizem za sodelovanje z državami članicami, industrijo in zainteresiranimi deležniki, ki omogoča sinergije med pobudami in platformo za usklajevanje. Posebej opozarjam na pomen revidiranega Evropskega raziskovalnega prostora, ki zagotavlja nov medsektorski pristop do znanja, podatkov, infrastrukture ali izmenjave raziskovalcev," je še dejal minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec.


Konferenca obravnava raziskave in inovacije v energetskem sektorju, reševanje družbenih problemov, povezanih z energijo, izzive za doseganje Evropskega zelenega dogovora in oživitev gospodarstva, ter postavlja temelje za prihodnji načrt SET v okviru programa Obzorje Evropa.


Konferenco zaznamuje razprava ob odprtju na visoki ravni pod naslovom Od tehnološko osredotočenega do načrta SET, usmerjenega v ljudi. Razprava se bo osredotočila na tri glavne osi, temeljne za energetski sektor: enakovrednost, trajnost in varnost. Konferenca je organizirana okoli štirih vsebinskih sklopov: energija za omogočanje prehoda, energija za trajnostno in vključujočo družbo, energija za pametno rast industrije in prihodnost načrta SET. Slednji sklop bo vodil državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Blaž Košorok.