Skoči do osrednje vsebine

Izdaja odločb na razpisu za prilagoditev kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe

12 upravičencem (sklop B) so bile izdane odločbe v skupni vrednosti 2,33 milijona evrov.

18. javni razpis za podukrep M04.1- Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021, namenjen prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe je bil objavljen 30. 7 2021. Oddaja vlog v elektronski sistem je potekala od 23. 8. 2021 do objave zaprtja javnega razpisa - 20. 10. 2021.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev je za naložbe fizičnih oseb razen samostojnih podjetnikov posameznikov in nosilcev majhnih kmetij in naložbe skupin kmetov (sklop B) znašala 5.500.000 evrov

Na Agencijo je prispelo 12 vlog s skupno zaprošeno vrednostjo 2.409.624,74 evrov. Izdano je bilo 12 odločb o pravici do sredstev s skupno višino odobrenih sredstev v znesku 2.325.863,73 evrov.