Skoči do osrednje vsebine

Ocenjevanje tveganj in uporaba zaščitnih mask na delovnih mestih

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) določa temeljno odgovornost delodajalca za varnost in zdravje delavcev. V ta namen morajo delodajalci izvajati potrebne in ustrezne ukrepe. To velja tudi glede preprečevanja izbruhov in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19.

Virus SARS-CoV-2 predstavlja dejavnik tveganja, ki je prisoten v delovnih okoljih delodajalcev in tudi v zvezi s tem tveganjem so delodajalci dolžni sprejeti ustrezne ukrepe. Skladno z ZVZD-1 se ukrepi zagotavljanja varnosti in zdravja sprejemajo v postopku ocenjevanja tveganj in tudi glede tveganj, ki jih predstavlja virus SARS-CoV-2, so delodajalci dožni storiti enako. Sprejeti ukrepi delodajalcev morajo biti strokovni in morajo zmanjševati tveganja zaradi virusa SARS-CoV-2 na sprejemljivo raven.

Ukrepi so skladno s predpisi ter stroko varnosti in zdravja pri delu lahko tehnični (na primer prezračevanje), organizacijski (delo na domu, organizacija delovnega časa, ureditev načina prehrane na delu, omejitev sestankov, službenih poti in drugo) in individualni. Med slednjimi je pomembna tudi ustrezna zaščita dihal delavcev.

Ne glede na že izvedene ukrepe je v času, ko je prisotnost virusa SARS-CoV-2 v populaciji močno razširjena, smotrno in z vidika zagotavljanja varnega in zdravega dela utemeljeno, da delodajalci prek ocenjevanja tveganj opredelijo ukrep uporabe zaščite dihal z namenom zmanjševanja tveganja za okužbo na delovnem mestu. Inšpektorat RS za delo bo zato še naprej pri nadzorih posebno pozornost namenjal izvajanju ukrepov za preprečevanje širjenja virusa SARS-CoV-2 tako v javnih prostorih delodajalcev kakor tudi v drugih prostorih, v katerih veljajo ukrepi, sprejeti na podlagi ocenjevanja tveganj. Pri tem bodo inšpektorji še posebej pozorni na določitev ukrepa uporabe zaščitnih mask, ustreznost zaščitnih mask ter na njihovo uporabo med izvajanjem delovnega procesa.