Skoči do osrednje vsebine

Nagovor ministra: "Verjamem v rešitve, ki jih prinaša predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi"

Nagovor ministra za zdravje Janeza Poklukarja na današnji 87. izredni seji Državnega zbora, ki je potekala na temo predloga Zakona o dolgotrajni oskrbi.

"Spoštovani predsednik Državnega zbora,

spoštovane poslanke in poslanci,

slovensko zdravstvo se v tem trenutku sooča z največjim izzivom v svoji zgodovini, razmere v bolnišnicah so, zaradi rušilne moči virusa, skrajno resne. Ne glede na to, pa kljub trenutni situaciji, ne smemo pozabiti na ostala področja, ki so strateškega pomena in jih naslavljamo dolgoročno. Področje dolgotrajne oskrbe je zagotovo eno izmed njih.

Ob predhodnem sodelovanju deležnikov in javnih razpravah smo se zavezali, da bomo tudi v času postopka obravnave predloga Zakona o dolgotrajni oskrbi aktivno in konstruktivno sodelovali. Tako je danes pred vami dopolnjen in izboljšan predlog, ki sledi tudi predlogom dopolnitev, ki jih je podala Zakonodajno pravna služba Državnega zbora.

Predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi tako jasno določa:

 • kdo so upravičenci do dolgotrajne oskrbe,
 • kaj so pravice v dolgotrajni oskrbi,
 • v kakšnih načinih upravičenec dolgotrajno oskrbo lahko koristi,
 • katere storitve so vključene v dolgotrajni oskrbi in da se te storitve prilagajajo glede na potrebe uporabnika,
 • da se dolgotrajna oskrba zagotavlja tako na domu, kakor v instituciji,
 • da bodo državljani dostopali do primerljivih pravic za primerljive potrebe, ne glede na njihov socialno-ekonomski status ali druge osebne značilnosti ter
 • da bomo z dodatnimi javnimi viri zagotovili, da bodo tako posamezniki, njihove družine, pa tudi lokalne skupnosti razbremenjeni finančnega bremena, ki ga prinaša potreba po dolgotrajni oskrbi.

Razprava v zadnjih tednih je dokazala:

 • da je dolgotrajna oskrba področje, ki se dotika vseh nas,
 • da smo si enotni, da je področje dolgotrajne oskrbe nujno enotno sistemsko urediti,
 • da skupaj zmoremo postaviti nov steber socialne varnosti za naš skupni boljši jutri,
 • da lahko s sprejemom zakona omogočimo, da tisti, ki dolgotrajno oskrbo potrebujejo, le-to tudi prejmejo in da takrat, ko posameznik ne zmore več samostojno poskrbeti zase ne ostane prezrt.

Če še enkrat povzamem ključne rešitve v predlogu Zakona o dolgotrajni oskrbi, bi izpostavil:

 • enotno oceno upravičenosti, kar bo podlaga, da bodo osebe s primerljivimi potrebami dostopale do primerljivih pravic,
 • možnost izbire upravičencev, ki bodo lahko pravico do dolgotrajne oskrbe koristili v obliki formalne oskrbe na domu ali formalne oskrbe v instituciji ali denarnega prejemka ali oskrbovalca družinskega člana,
 • dostop do celostne obravnave tako v instituciji, kakor na domu,
 • dostop do novih storitev, tudi storitev za krepitev in ohranjanje samostojnosti in storitev e-oskrbe in
 • višji delež javnih virov za dolgotrajno oskrbo, ki se za prvi dve leti zagotovijo iz proračunskih sredstev, v letu 2025, ko se bo dolgotrajna oskrba že izvajala v vseh oblikah in v vseh okoljih, pa se uveljavi poseben zakon o obveznem zavarovanju za dolgotrajno oskrbo.

Spoštovani poslanci in poslanke,

predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi, ki je pred vami, prinaša odgovore na izzive, ki jih na področju dolgotrajne oskrbe v zadnjih desetletjih doslej nismo uspeli nasloviti.

Prinaša odgovore na potrebe ljudi, ki dolgotrajno oskrbo potrebujejo in prinaša odgovore na potrebe izvajalcev, ki s skrajnimi napori delujejo znotraj okvirov, ki so bili postavljeni pred več kot dvajsetimi leti.

Verjamem v skupen interes vseh nas, da gradimo boljši jutri, del katerega je tudi enotna sistemska ureditev področja dolgotrajne oskrbe.

Verjamem v rešitve, ki jih predlog Zakona prinaša. Prosim vas, da zakon podprete da bodo rešitve, ki so danes na papirju, čez dobro leto že dostopne državljanom, ki jih potrebujejo.

Predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi, ki je danes pred vami, je odraz, da skupaj zmoremo narediti dobre stvari, ki bodo vplivale na življenje vseh. Iskreno se zahvaljujem za vaše sodelovanje, trud, delo ter podporo."