Skoči do osrednje vsebine

Minister Šircelj nagovoril udeležence Dneva slovenskih bančnikov

Minister za finance, mag. Andrej Šircelj, je danes preko video povezave nagovoril udeležence Dneva slovenskih bančnikov. Minister je uvodoma poudaril, da morajo biti vse moči usmerjene v to, da virus čim prej premagamo, kar je lahko dosežemo z dovolj visoko stopnjo precepljenosti. »Tako lahko zmanjšamo tudi tveganja na gospodarskem, finančnem in družbenem področju,« je poudaril minister.

Minister je izpostavil, da se je Evropska unija aktivno vključila v okrevanje in odpornost gospodarstev. V času pandemije se je povečala tudi solidarnost med državami. »S tem se izboljšuje stanje gospodarstva na nacionalnih ravneh in na ravni Evropske unije. To kažejo tudi zadnje evropske napovedi gospodarske rasti in drugi kazalniki, ki kažejo ugodno gospodarsko rast in nižanje brezposelnosti.«

Nadaljeval je, da ima »Slovenija med državami Evropske unije nadpovprečno gospodarsko rast in podpovprečno brezposelnost. K temu so prispevali tudi sprejeti ukrepi in lahko rečemo, da je bil odziv na to krizo drugačen kot v preteklosti – odziv je bil skupen.«  

Ob tej priložnosti je minister omenil nedavno sprejeta proračuna za prihodnji dve leti: »Sprejeta proračuna za prihodnji dve leti načrtujeta zgodovinsko visoko raven investicij. Imamo enkratno priložnost, da dvignemo kvaliteto življenja v Sloveniji na višjo raven, moderniziramo infrastrukturo, izboljšamo kvaliteto zdravstvenega sistema in sistema oskrbe za starejše.«

»V Sloveniji je bančni sistem danes stabilen, kapitalska ustreznost je primerna, nedonosnih terjatev je relativno malo. Danes je slika finančnega sektorja popolnoma drugačna, kot je bila pred zadnjo krizo. Menim, da je bančni sistem dovolj robusten in močan, da primerno odreagira tudi ob morebitnih nihanjih.«

»Slovenski bančni sektor je stabilen in zmožen premagati vsa tveganja na državni in evropski ravni. Menim, da bodo banke še naprej uspešno prispevale k nadaljnji krepitvi konkurenčnih prednosti slovenskega gospodarstva, da bodo ponujale sodobne tehnološke finančne storitve.«

Minister Šircelj se je bančnemu sektorju zahvalil za dosedanje uspešno sodelovanje z gospodarstvom, »saj so tudi banke v tistih časih, ko je bilo najhuje, prisluhnile gospodarstvu in prebivalstvu ter tako zagotovile, da je danes gospodarstvo v dobrem in konkurenčnem stanju.«