Skoči do osrednje vsebine

Komisija za medicinsko etiko poziv "Iniciative slovenskih zdravnikov" ocenjuje kot neetičen

Komisija Republike Slovenije za medicinsko etiko je podalo stališče do zahteve »Iniciative slovenskih zdravnikov« o takojšnjem prenehanju cepljenja otrok proti covidu-19, ki ga objavljamo v nadaljevanju.

Komisija za medicinsko etiko Republike Slovenije (KME RS) obžaluje, da skupina zdravnikov v času, ko bi bila v soočanju z epidemijo covida-19 na vseh ravneh ukrepanja potrebna politična in strokovna enovitost, v soglasju z mednarodno izpostavljenimi nasprotniki cepljenja, v slovenski javnosti v imenu stroke in skrbi za družbeno zdravje nasprotuje cepljenju otrok proti covidu-19. Podpisali so jo zdravniki, ki ne delajo na področjih, katerih strokovna dolžnost je, da oblikujejo ukrepe, s katerimi je epidemijo mogoče zajeziti. Diploma medicinske fakultete je povezana s pravico do strokovnega javnega opredeljevanja v zdravstvenih vprašanjih, po mnenju KME RS pa je spričo obsežnosti zdravstvenih znanj etično utemeljena le, če se nanaša na tisto področje zdravstva, na katerem je zdravnik aktiven in spremlja njegov razvoj. Pod Iniciativo podpisani zdravniki zato z neetičnim preseganjem strokovnih kompetenc znižujejo družbeno zaupanje v priporočila slovenskih, za omejevanje epidemije odgovornih strok in z vsemi posledicami podpirajo škodljiv bipolaren odnos do cepljenja v slovenski družbi.

Zdravil za zdravljenje covida-19 še ni, epidemijo je izkazano mogoče omejiti le s cepljenjem in omejitvenimi ukrepi. Tako cepljenje kot omejitvene ukrepe (tudi vsa zdravila in vsak zdravstveni ukrep) spremljajo lahko neželeni sopojavi, a njihova dobrobit v veliki meri presega obstoječa tveganja. Razmerje med cepljenimi in necepljenimi bolniki, ki v Sloveniji zaradi covida-19 potrebujejo bolnišnično zdravljenje, to ves čas dokazuje. Z nezadostno precepljenostjo in nespoštovanjem omejitvenih ukrepov se epidemija covida-19 vzdržuje in podaljšuje. K temu prispevajo tudi tisti v zdravstvu, ki v času najvišje epidemijske obolevnosti in smrtnosti pozivajo k javnim zborovanjem, na katerih se ne upošteva potrebnih omejitvenih ukrepov.

Iz navedenih razlogov KME RS poziv Iniciative slovenskih zdravnikov ocenjuje kot neetičen in poziva obe poklicni organizaciji slovenskih zdravnikov, da se opredelita do strokovno oporečnega javnega ravnanja svojih članov in ukrepata v okvirih njihovih pristojnosti.

Celotno Stališče je dostopno s klikom na spletno stran Komisije Republike Slovenije za medicinsko etiko.