Skoči do osrednje vsebine

Generalna konferenca UNESCO je sprejela Priporočilo o etiki umetne inteligence

Sprejetje Priporočila o etiki umetne inteligence, ki ga je sprejela Generalna konferenca UNESCO, je prvi mednarodno pravni instrument na področju etike v umetni inteligenci, ki bo globalni okvir za vključujočo in odgovorno uporabo umetne inteligence v naših družbah.

Slovenija je v procesu usklajevanja dokumenta izjemno aktivno prispevala s svojimi znanstveniki in strokovnjaki ter s sodelovanjem Mednarodnega raziskovalnega centra za umetno inteligenco (IRCAI).

Sistemi umetne inteligence, je med drugim zapisano v priporočilu, morajo biti sorazmerni in ne smejo povzročati škode, ne smejo se uporabljati za socialno točkovanje in v namene množičnega nadzora.

"Izbrana metoda umetne inteligence ne sme kršiti osnovnih vrednot, navedenih v tem dokumentu," je zapisano v priporočilu. "Zlasti njihova uporaba ne sme kršiti ali zlorabljati človekovih pravic." Proces razvoja umetne inteligence mora "temeljiti na strogih znanstvenih načelih".

V primerih, ko bi imela uporaba umetne inteligence nepopravljive posledice ali učinke, ki jih je težko razveljaviti, ali v katerih bi lahko bilo celo ogroženo življenje, je na koncu človek tisti, ki bo sprejel zadnjo odločitev o uporabi umetne inteligence.

Ključni akterji pri razvoju umetne inteligence morajo spodbujati socialno pravičnost in "zagotoviti pravičnost in nediskriminacijo v skladu z mednarodnim pravom".

Druga načela vključujejo trajnost, varstvo podatkov, človeški nadzor, preglednost ter odgovornost. Priporočilo spodbuja mednarodno sodelovanje vseh deležnikov na področju razvoja umetne inteligence.

Pomemben del priporočila opozarja na upoštevanje etičnih načel. Vlade vseh držav poziva, "da uvedejo močne mehanizme izvrševanja in varnostne ukrepe za zagotovitev spoštovanja človekovih pravic, temeljnih svoboščin in vladavine prava v digitalnem in fizičnem svetu".

Po mnenju Urada za UNESCO gre za "prvo besedilo mednarodnega prava na področju etike umetne inteligence, o katerem so se pogajali na svetovni ravni in pri tem vključili vse deležnike". Besedilo je bilo izdelano v dvoletnem, intenzivnem in včasih kontroverznem medvladnem pogajalskem procesu. Okvir priporočila "prevaja" človekove pravice in vrednote v "konkretne naloge političnega oblikovanja". Te naloge se nanašajo tudi na področja, kot so izobraževanje, znanost, okolje in zdravje.

UNESCO Priporočilo o etiki umetne inteligence