Skoči do osrednje vsebine

Elektronski naslov Upravne enote Ljubljana

Od 1. 12. 2021 dalje vprašanja oziroma zaprosila za informacije posredujte le na uradni elektronski naslov upravne enote.

V skladu s 13. členom Uredbe o upravnem poslovanju (Ur. list RS, št. 9/18, 14/20, 167/20 in 172/21) zagotavljamo sprotno pregledovanje pošte, prejete na uradni elektronski naslov. ue.ljubljana@gov.si


Prosimo, da upoštevate navedeno in vprašanj ne posredujete na osebne elektronske naslove javnih uslužbencev upravne enote.