Skoči do osrednje vsebine

Prek videokonference zasedal upravni odbor Cepola

V okviru predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije je danes, 23. novembra 2021, potekalo že 7. on-line zasedanje upravnega odbora Agencije Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj - Cepol.

Udeležence je na začetku posveta nagovoril minister za notranje zadeve Aleš Hojs, ki je dejal, da podpira poslanstvo Cepola, tj. "narediti Evropo varnejšo tudi prek dodatnih usposabljanj in izobraževanj organov pregona. Dolgoročno gledano, učenje zagotavlja visoko motivirane policiste, kar je v teh težkih časih izjemnega pomena. Ker je usposabljanje uslužbencev organov pregona skupna odgovornost vseh držav članic in pristojnih institucij Evropske unije, smo veseli, da agencija deluje kot povezovalni člen in zagotavlja prenos veščin, znanj in kompetenc za uspešno spopadanje z vsemi varnostnimi izzivi."

Zasedanje je vodil predsedujoči upravnemu odboru José Leitão iz Portugalske, udeležili pa so se ga predstavniki skoraj vseh držav članic Evropske unije, predstavniki agencije vključno z izvršnim direktorjem agencije Detlefom Schröderjem, ter predstavniki Evropske Komisije. Slovenijo so na zasedanju zastopali namestnik generalnega direktorja policije Danijel Žibret ter Egidij Glavič in Aleksander Mali iz Policijske akademije.

Na zasedanju so bili predstavljeni preliminarni rezultati 5-letne evalvacije agencije za obdobje od 2017 do 2021, načrt dela Cepola za obdobje od 2022 do 2024, ter strateška in operativna analiza ugotavljanja potreb po usposabljanjih zaposlenih v varnostnih organih. Sodelujočim je bila predstavljena informacija o izvolitvi novega predsedujočega upravnemu odboru in njegovega namestnika, to sta Philippe Durand iz Francije ter Jan Pechacek iz Češke, ki bosta to področje vodila v naslednjem 18-mesečnem predsedstvu Svetu EU. Tega po koncu slovenskega predsedovanja prevzema trio Francije, Češke in Švedske.