Skoči do osrednje vsebine

Obvestilo o zaključku 2. javnega razpisa za podukrep M07.3 Podpora za širokopasovno infrastrukturo

Odobrenih je 2.177.600 evrov za 2. javni razpis podukrep M07.3 Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanjem dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo.

2. javni razpis za podporo za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanjem dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo iz PRP 2014-2020 za leto 2021" iz Programa razvoja podeželja 2014-2020, je bil objavljen 24. 6. 2021.

Vloge so lahko vlagatelji oddali od 16. 7. 2021 do vključno 23. 9. 2021. Za ta namen je bilo razpisanih 7.386.800 evrov nepovratnih sredstev in zaprošenih le 2.184.000 evrov.

Oddani sta bili dve vlogi:

  • Ena vloga na sklopu B za 332 belih lis v lokalnih skupnostih: Cirkulane, Destrnik, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Makole, Ormož, Podlehnik, Poljčane, Ptuj, Sveti Tomaž, Videm, Zavrč in Žetale.
  • Druga vloga na sklopu D  zajema 314 belih lis v lokalni skupnosti Podvelka. Višina zaprošenih sredstev obeh vlog ni presegla razpoložljivih sredstev, zato sta bili odobreni obe vlogi v vrednosti 2.177.600 evrov.