Skoči do osrednje vsebine

Minister dr. Simoniti na obisku v Pomurski regiji

Minister za kulturo dr. Vasko Simoniti se 23. novembra 2021 v okviru vladnega regijskega obiska mudi v Pomurski regiji. Ob obisku predstavljamo nekatere projekte in programe, ki jih v tej regiji (so)financira Ministrstvo za kulturo.

Pogled na stene gradu Lendava, na katere so projicirana umetniška dela

Grad Lendava | Avtor: Visit Pomurje

1 / 3

Ohranjanje in varovanje kulturne dediščine je ena od prednostnih nalog Ministrstva za kulturo. V Pomurski regiji bomo v letih 2021 in 2022 s 348.211,63 evra finančno podprli obnovitvena, konservatorsko-restavratorska in vzdrževalna dela nepremične kulturne dediščine. Finančna podpora bo porazdeljena med sakralno in profano stavbno dediščino.

V prizadevanjih za ohranitev nepremične kulturne dediščine smo letos začeli s pripravami na obnovo najstarejšega dela negovskega gradu, imenovanega Stari grad, vključno s parkom okoli njega. Predvidena investicijska vrednost projekta, ki ga bomo financirali iz sredstev Evropske unije, je osem milijonov evrov. Gradbena dela se bodo začela leta 2023. Obnovljen grad bo odprt za obiskovalce predvidoma leta 2026.

Med odobrenimi projekti na področju nepremične kulturne dediščine je obnova in rekonstrukcija lendavskega gradu, ki ju bomo sofinancirali z 200.000,00 evri. V Lendavskem gradu deluje Galerija-muzej Lendava, ki Lendavo uspešno vzpostavlja kot središče likovne umetnosti. Eden od vidnejših projektov so vsakoletne razstave del svetovnih velikanov likovne umetnosti, kakor so Rembrandt, Picasso, Miró, Dalí, Goya, Munch, Picasso, Chagall, Hundertwasser, de Chirico. Za te razstave se zelo zanimajo domači in tuji ljubitelji umetnosti. Ministrstvo v letu 2021 sofinancira delovanje in program Galerije-Muzeja Lendava s 45.186,00 evri.

V regiji sta se vzpostavili še dve mednarodno uveljavljeni kulturnoumetniški prireditvi – festival sodobnega plesa Front@, ki ga organizira zavod Flota, in že kultni nekonvencionalni Grossmannov festival, ki je namenjen žanrski kinematografiji s poudarkom na fantastičnih, grozljivih, divjih in kultnih filmih. Grossmannov festival je na primer na letošnjem programskem razpisu prejel 32.133,39 evra za obdobje 2021–2023.

Na področju muzejske in galerijske dejavnosti poleg Galerije-Muzeja Lendava delujeta v tej regiji še Pomurski muzej Murska Sobota in Galerija Murska Sobota. Medtem ko Pomurski muzej deluje kot osrednja regionalna ustanova za varovanje premične kulturne dediščine Pomurja, Galerija pa zbira in v svoji stalni zbirki, ki obsega že 686 umetnin – slikarska in kiparska dela ter dela na papirju –, predstavlja predvsem dela pomurskih akademskih likovnih umetnikov. Ministrstvo dejavnost omenjenih treh pomurskih muzejev in galerij v letu 2021 sofinancira s 689.251,00 evri.

S ciljem okrepiti arhivsko mrežo v Pomurski regiji bomo vzpostavili nove prostore za enoto Pokrajinskega arhiva Maribor v Murski Soboti. Priprave na obnovo zgradbe nekdanjega Muralista so že v teku, gradbena dela bomo začeli leta 2022. Predvidena investicijska vrednost projekta – obnova z arhivsko opremo – je štiri milijone evrov. Novi prostori bodo vključevali arhivska skladišča, čitalnico, predavalnico, razstavišče, knjižnico, delovne prostore, razpraševalnico, konferenčno sobo in druge funkcionalne prostore.

Dobro razvita knjižnična mreža pomeni dobro razvito bralno pismenost in bralno kulturo. Knjižnice v tem delu Slovenije nimajo enake tradicije kot v drugih slovenskih pokrajinah, zato imajo razmeroma slabo razvito mrežo. V prizadevanju za usklajen razvoj knjižnične dejavnosti v Sloveniji v letu 2021 sofinanciramo delovanje štirih pomurskih knjižnic s 322.048,00 evri.

V prizadevanjih za decentralizacijo financiranja javnih kulturnih programov in projektov smo v obdobju 2020–2021 začeli izvajati dva javna poziva, ki občinam odpirata nove možnosti pri zagotavljanju finančnih sredstev za razvoj javne kulturne infrastrukture, ki je v pristojnosti javnih zavodov s področja kulture. Sredstva, skupaj 61.277,23 evra, so za zagotavljanje ustreznih prostorskih in tehničnih pogojev za izvajanje različnih dejavnosti prejele tri občine. Občina Murska Sobota bo na primer obnovila in posodobila stavbo Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota, ki je ena od osrednjih kulturnih ustanov v mestu in regiji.

Obveščanje prebivalcev regije zagotavlja 72 medijev – štiri televizije, štirje radii, 38 tiskanih medijev in 26 elektronskih medijev. Trije od njih imajo status programa posebnega pomena. Na redni letni razpis za podporo pri ustvarjanju in razširjanju programskih vsebin, pomembnih za uresničevanje javnega interesa na področju medijev, se je v letu 2021 prijavilo enajst medijev, desetim je uspelo pridobiti finančna sredstva v skupni višini 374.781,84 evra.

Minister za kulturo dr. Vasko Simoniti se bo ob tokratnem obisku sestal z županom Občine Apače dr. Andrejem Steyerjem – osrednja tema srečanja bo obnova Meinlovega gradu – ter obiskal Pomurski muzej Murska Sobota in Knjižnico – Kulturni center Lendava.