Skoči do osrednje vsebine

Minister Koritnik ob obisku Pomurja: »Regija se razvija na vseh področjih in ima še veliko potenciala ter različnih priložnosti«

Vlada Republike Slovenije teden začenja z delovnim obiskom Pomurja. Minister za javno upravo Boštjan Koritnik in državna sekretarka Urška Ban sta se prvi dan vladnega obiska, 22. novembra 2021, srečala s pomurskimi župani ter opravila delovno srečanje z načelniki upravnih enot (UE) te regije. Drugi dan regijskega obiska so se člani vlade najprej sestali na delovnem posvetu v Dvorcu Rakičan, nato pa so sledili ločeni programi predsednika vlade, ministric in ministrov. Minister Koritnik je obiskal sedež Regionalnega stičišča nevladnih organizacij Pomurja.

Minister Koritnik je sodelovanje s pomurskimi občinami ocenil kot zelo dobro. Županom se je zahvalil za koordinacijo in izvedbo različnih aktivnosti, ki so usmerjene v zajezitev širjenja okužb s COVID-19, ter izpostavil nedavno dosežen dogovor med vlado in predstavniki reprezentativnih združenj občin o povišanju povprečnine za prihodnji dve leti, ki je bil s sprejetim proračunom tudi potrjen.

S podpisom dogovora o višini povprečnine za leti 2022 in 2023 se je povprečnina zvišala na 645 evrov za leto 2022 in 647 evrov za leto 2023, kar pomeni bistveno povečanje sredstev občin. »Poleg tega so sredstva za uravnoteženje razvitosti občin povečana za 8 odstotkov. Gre za nepovratna sredstva, ki so zaradi višje povprečnine še višja,« je še poudaril minister Koritnik.

Nepovratna sredstva za sofinanciranje občinskih investicij so se za leto 2022 dvignila na 79,5 milijona evrov, za leto 2023 pa na 79,7 milijona evrov. Skupno se je torej v tem mandatu občinam povprečnina povečala za skoraj 60 evrov. V letu 2021 ta znaša 628,20 evra.  Glede na leto 2021 bodo čez dve leti (2023) občine te regije prejele od približno 3.000 evrov (Hodoš) pa do 185.000 evrov (Murska Sobota) več sredstev v občinski proračun iz naslova primerne porabe (glede na število prebivalcev), kar predstavlja polovico vseh prihodkov občin.

Poleg omenjenega je bil s pomočjo dobrega sodelovanja v okviru Delovne skupine za lokalno samoupravo, ki jo je v tem mandatu ustanovil minister Koritnik, sprejet posebni zakon, ki občine tudi finančno in administrativno razbremenjuje, na letni ravni pa jim dodatno prinaša še več kot 70 milijonov evrov prihrankov.

Zakon o finančni razbremenitvi občin (ZFRO), ki je začel veljati januarja letos, je prvič po dolgih letih uredil tudi vprašanje sofinanciranja občin z romskimi naselji. Za 25 občin je ZFRO prinesel sofinanciranje iz državnega proračuna v višini 6 milijonov evrov na letni ravni, ki jih bodo občine prejele postopoma v štirih letih.

Na srečanju z načelnicami in načelniki upravnih enot regije so se sogovorniki med drugim dotaknili aktualnih razmer, ki so vplivale na dostopnost storitev ter spregovorili o izboljšanju prostorskih pogojev za stranke in zaposlene. »Spoštujem delo zaposlenih na upravnih enotah, ki so se tudi v času zaostrenih zdravstvenih razmer v državi hitro organizirali, delo prilagodili razmeram in državljanom ter kolikor je bilo možno nemoteno zagotavljali opravljanje storitev,« je poudaril minister.

V Lendavi je bila letos zaključena obsežna energetska obnova stavbe na naslovu Trg Ljudske pravice 5, v kateri imajo poleg Upravne enote Lendava prostore tudi drugi organi javne uprave, z obnovo pa je Lendava dobila tudi veliko poročno dvorano. Vrednost rekonstrukcijskih del je znašala skoraj 1,5 milijona evrov. Vsem uporabnikom so se pogoji za delo bistveno izboljšali, energetska sanacija pa prinaša tudi prihranke pri stroških ogrevanja. Poleg izboljšanja prostorskih pogojev se na Ministrstvu za javno upravo trudimo, da redno nadgrajujemo in posodabljamo tudi računalniško in strežniško opremo upravnih enot.

Za lažjo dostopnost upravnih storitev (predvsem zaradi preprečevanja širjenja okužb z virusom covida-19) je bil na dveh upravnih enotah v Pomurju vzpostavljen sistem naročanja strank, in sicer v Gornji Radgoni in v Lendavi. Kjer je bil interes strank za pridobitev digitalnega potrdila ter mobilne identitete smsPASS povečan, pa so upravne enote državljanom to storitev omogočale ves poslovni čas, ne le v času uradnih ur (UE Lendava, Murska Sobota, Gornja Radgona in Ljutomer – slednja tudi na krajevnih uradih v Razkrižju in Križevcih pri Ljutomeru).

Minister Koritnik je danes popoldan obiskal tudi Martjance, kjer se je na sedežu Regionalnega stičišča nevladnih organizacij Pomurja srečal s predstavniki nevladnih organizacij. Ti so ministru predstavili svoje delovanje in projekte.

Po zadnjih javno dostopnih podatkih v statistični regiji Pomurje deluje 1.819 nevladnih organizacij. Tamkajšnje regijsko stičišče nevladnih organizacij nudi podporo pri razvoju nevladnih organizacij v pomurski regiji ter deluje kot informacijski, povezovalni, podporno-razvojni, zagovorniški in čezsektorski center.

Člani vlade bodo regijski obisk zaključili v Lendavi, kjer bo v tamkajšnji Gledališki in koncertni dvorani potekala javna tribuna o razvoju regije.