Skoči do osrednje vsebine

Dodatna sredstva za socialnovarstvene programe

V Uradnem listu je bil 19. 11. 2021 objavljen Javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih programov za leto 2022, s katerim socialnovarstvenim programom namenjamo dodatna sredstva v višini 4.8 milijonov. Večji del dodatnih sredstev bo namenjen povišanju sofinanciranja za stroške dela oziroma dvigu plač zaposlenih pri izvajalcih socialnovarstvenih programov, ki se niso spreminjala vse od leta 2012.

Za socialnovarstvene programe v letu 2022 namenjamo 21 milijonov, kar je 4.8 milijonov več kot v prejšnjem letu. Dodatna sredstva bodo namenjena predvsem povišanje sofinanciranja za stroške dela oziroma povišanju plač zaposlenih pri izvajalcih socialnovarstvenih programov, s čimer se odpravlja neenakosti z javnim sektorjem, kjer so plače rasle, pri izvajalcih socialnovarstvenih programov pa so ostale nespremenjene vse od leta 2012. Za stroške dela bo zagotovljeno 3,5 milijonov več sredstev, kar povprečju prinaša 16 odstoten dvig plač. 

Okoli 18.8 milijonov sredstev bo namenjeno javnim socialnovarstvenim programov, ki so že bili izbrani na javnem razpisu za obdobje 7 let, preostala sredstva v višini 2.2 milijonov pa za sofinanciranje javnih socialnovarstvenih programov in razvojnih socialno varstvenih programov.

Razpis vsebuje tudi dodane kriterije glede na zaznane potrebe na terenu za stanovanjske skupine namenjene reintegraciji zasvojenih, svetovalne pisarne s terenskim delom in namestitvijo – invalidi ter telefonsko svetovanje v duševni stiski. Ena od ključnih značilnosti razpisa je tudi odziv na COVID-19 in predvideno dodatno točkovanje razvojnih programov, kot so dnevni centri za otroke in mladostnike s svetovalnicami, programi na področju duševnega zdravja, nastanitveni programi, programi za Rome.

Javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih programov za leto 2022 - RAZVOJNI socialnovarstveni programi

Javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih programov za leto 2022 - JAVNI socialnovarstveni programi

Roki za oddajo:

  • 12. 2021 – javni socialnovarstveni programi
  • 12. 2021 – razvojni socialnovarstveni programi

Datumi odpiranja vlog:

  • 12. 2021 – javni socialnovarstveni program
  • 12. 2021 – razvojni socialnovarstveni programi