Skoči do osrednje vsebine

Pripravljene vse tri različice Poročila o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v RS leta 2020

Tokrat objavljamo še podrobnejše opise dejavnosti na obravnavanem področju v razširjenem poročilu, namenjenemu strokovni javnosti, ki za leto 2020 obsega 433 strani.

Naslovne strani vseh treh letnih poročil. Na vrhu je grb z naslovom Uprave Republike Slovenije za jedrsko varnost, nato je moder trak na katerem je z belo barvo napisan naslov letnega poročila, spodaj pa je cvet rože roza barve.

Naslovne strani letnih poročil | Avtor: URSJV

19. avgusta 2021 smo na naših spletnih straneh objavili Poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji leta 2020, ki ga je Vlada RS potrdila 18. avgusta 2021 na 255. dopisni seji in poslala v obravnavo Državnemu zboru. Namenjeno je širši javnosti, v njem pa so dogajanja in dejavnosti na področju varstva pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v letu 2020,  povzete na 127 straneh.

Prevod poročila v angleški jezik 2020 Annual Report on Radiation and Nuclear Safety in the Republic of Slovenia, ki je namenjen tujim zainteresiranim bralcem, je objavljen na državnem portalu GOV.SI, na straneh Uprave za jedrsko varnost.

Letna poročila so dostopna na Portalu odprtih podatkov Slovenije.