Skoči do osrednje vsebine

Predhodno naročanje strank na Upravni enoti Koper v času izrednih zdravstvenih razmer

V skladu z usmeritvami Vlade Republike Slovenije, Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Odlokom o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, Odlokom o začasnih ukrepih za preprečevanje ponovnih izbruhov in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 v upravnih zadevah, ter v skladu z usmeritvami Ministrstva za javno upravo, zaradi preprečevanja širjenja virusa COVID-19 na upravni enoti do preklica uvajamo zaščitne ukrepe.
  • Za obisk upravne enote z namenom urejanja upravnih zadev se morate predhodno naročiti bodisi po telefonu ali elektronsko, s posredovanjem naročila na e-naslov upravne enote, bodisi s posredovanjem naročila v obliki klasične pošte.
  • Vlogo lahko vložite pri upravni enoti le, če se po zakonu lahko vloži samo pri upravni enoti.
  • Vložitev vloge pri upravni enoti morate predhodno najaviti in se o času vložitve vloge dogovoriti z organom.
  • Nenaročene stranke sprejemamo zgolj v primeru urejanja nujnih zadev, katerih ureditev ni mogoče odložiti na kasnejši čas.
  • V prostorih organa ne izvajamo pregledovanje dokumentov, če stranki ali drugi osebi, ki izkaže pravni interes, lahko pošljemo kopijo dokumentov zadeve.
  • Plačilni promet (na primer plačilo upravne takse) prioritetno izvajamo z uporabo plačilnih ali kreditnih kartic (brezgotovinsko).
  • Obvezno je nošenje zaščitnih mask, spoštovanje primerne varnostne razdalje (najmanj 1.5 m) in razkuževanje rok.
  • Zadrževanje in zbiranje večjega števila oseb pred poslovno zgradbo je prepovedano.
     

Sistem naročanja strank na telefonske številke:

Oddelek za upravne notranje zadeve:

osebni dokumenti in prijava prebivališča: 05 932 1090
naročanje strank za področje tujcev: 05 932 1000

Oddelek za okolje in prostor, gospodarstvo in kmetijstvo:  

gradbene zadeve, kmetijstvo, GERK-i: 05 932 1059

Ostale informacije:

vrednotnice, digitalna potrdila, upravne overitve, ostala področja: 05 932 1055, 05 932 1039 in 05 932 1090

Po elektronski pošti na e-naslov Upravne enote Koper ue.koper@gov.si ali pisno po pošti na naslov Upravna enota Koper, Piranska cesta 2, 6000 Koper.