Skoči do osrednje vsebine

Po novem lahko prek eDavkov plačajo davke tudi uporabniki spletne banke Bank@Net

Spletno plačilo neposredno iz eDavkov omogoča enostavno plačilo vseh davkov skupaj z enim plačilnim nalogom. Ta možnost plačevanja je zaenkrat na voljo za uporabnike NLB klika in Bank@Net. V oktobru je bilo na ta način izvršenih že več kot 1000 plačilnih nalogov.

Enostavnejše in cenejše plačevanje davkov

Na Finančni upravi zavezancem omogočamo enostavno plačevanje davkov tako, da lahko svoje obveznosti plačajo s spletnim plačilom direktno iz eDavkov (tako s spletnega portala kot mobilne aplikacije). Vse izbrane davke je tako mogoče plačati z enim plačilnim nalogom.

Kdo lahko uporablja spletna plačila iz eDavkov?

Vsi registrirani uporabniki eDavkov, ki so uporabniki spletne banke NLB klik in Bank@Net. Gre za spletne banke, ki so vključene v sistem spletnih plačil pri Upravi za javna plačila (UJP).

Kako lahko plačam davke iz eDavkov?

V knjigovodski kartici (odprte postavke) v eDavkih izberete obveznosti, ki jih želite plačati in kliknete na gumb ePlačilo za dostop do spletne banke. Ne glede na število izbranih obveznosti v eDavkih, ki se plačujejo blagajnam proračuna države, proračunov občin, Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) in Zavodu za Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), bo v spletno banko posredovan le en plačilni nalog. Posredovan plačilni nalog vsebuje vse podatke, potrebne za izvršitev plačila, vključno z zneskom zamudnih obresti, če se plačilo izvrši po poteku roka za plačilo. Po prejemu plačila, pa je znesek avtomatično razporejen blagajnam, ki jim posamezna dajatev pripada. 

Podrobnejše navodilo za plačevanje iz eDavkov vključno z video predstavitvijo najdete na spletni strani Finančne uprave.