Skoči do osrednje vsebine

Legalizacije črnih gradenj predlagal ZAPS

  • Ministrstvo za okolje in prostor

Ponovno demantiramo navedbe, da bi bil Gradbeni zakon napisan v prid kateremukoli poslancu, demantiramo navedbo, da naj bi zakon pisala odvetniška družba Neffat in zavračamo povezovanje reorganizacije ministrstva s pisanjem zakona.

To smo demantirali že 17. novembra 2011. 
Gradbeni zakon in Zakon o urejanju prostora so pisali zaposleni, ki so bili imenovani v delovni skupini Ministrstva za okolje in prostor. Odvetniška družba Neffat ni pisala niti Gradbenega zakona niti Zakona o urejanju prostora. Odvetniška družba Neffat je dobila plačilo za pravno svetovanje navedenih zakonov in ne za pisanje zakonov, kar je razvidno iz 2. člena sklenjene pogodbe.

Datum legalizacije črne gradnje je bil določen na podlagi pripomb, ki jih je Ministrstvo za okolje (MOP) prejelo v času priprave predpisa. To dokazujemo tudi s sporočilom Zbornice za arhitekturo in prostor (ZAPS), v katerem predlagajo drseči dvajsetletni rok, kar zanika neresnično trditev, da ZAPS ni podal predloga premika datuma ter, da je MOP to določbo vpisal v zakon zaradi poslanca. 

V Zbornici za arhitekturo in prostor so namreč zavrnili navedbo, da so podali pobudo za premik mejnega datuma glede možnosti izdaje zahteve za izdajo dovoljenja za objekt daljšega obstoja. V nadaljevanju povzemamo njihov predlog z dne 9. maja 2020, ki so ga podali Ministrstvu za okolje in prostor. Iz njihove pobude (odebeljeno) izhaja, da so predlagali drseč dvajsetletni rok, kar bi dejansko spodbudilo investitorje k črnograditeljstvu:

117. člen (objekti daljšega obstoja)

(1) Za objekt ali del objekta, ki je bil zgrajen brez gradbenega dovoljenja v najmanj 20 letih pred oddajo zahtevka (pred 1. 1. 1998- črtano) in od tega datuma obstaja v enakem obsegu in bistveno enake namembnosti na istem mestu in je, če gre za stavbo, evidentiran v katastru stavb, ali če gre za objekt gospodarske javne infrastrukture, v katastru gospodarske javne infrastrukture, se lahko na zahtevo investitorja, lastnika ali imetnika stavbne pravice izda dovoljenje za objekt daljšega obstoja.

Dodajamo še, da predlog zbornice na osnutek 117. člena, v katerem se datum za objekte, ki se lahko legalizirajo kot objekti daljšega obstoja, da se datum iz 1998 spremeni, ni edini. MOP je poleg predloga arhitekturne zbornice prejel še druge predloge. Kot je razvidno iz priložene primerjalne tabele  so spremembo letnice v 2003, 2004 in letnico 2005 predlagala različna združenja, občine in tudi več kot 200 združenih zasebnih podjetij.