Skoči do osrednje vsebine

Zaključena oddaja vlog za 4. javni razpis za podukrep M04.3

Zaključena je oddaja vlog za 4. javni razpis za podukrep M04.3 Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva, operacija: Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih, ki je bil objavljen 17. 9. 2021.

Oddaja vlog v elektronski sistem je potekala od 8. 10. 2021 do 12. 11. 2021.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev je znašala 2.000.000 evrov. Na Agencijo je prispelo pet vlog s skupno zaprošeno vrednostjo 1.846.063,5 evrov.