Skoči do osrednje vsebine

Za "Širitev ozaveščenosti - ustavljanje odpornosti"

Upočasnitev pojavljanja odpornih mikrobov proti protimikrobnim zdravilom je ključnega pomena za ohranjanje njihove učinkovitosti. Odpornost mikrobov proti protimikrobnim zdravilom (mikrobna odpornost - AMR) ogroža zdravje ljudi in živali po vsem svetu. Spominjanje na tveganja, ki jih prinaša širjenje mikrobne odpornosti, bi morali še okrepiti. Za uspešen boj proti AMR je nujno potrebno medsebojno sodelovanje številnih deležnikov s področij zdravja ljudi in živali, humane in veterinarske medicine, kmetijstva ter okolja na svetovni in državni ravni.

Logotip

Ob 18. Novembru Evropskem dnevu antibiotikov, in Svetovnem tednu ozaveščanja o protimikrobnih zdravilih, od 18. do 24. novembra 2021

Evropske in druge mednarodne organizacije predlagajo ukrepe za omejitev uporabe antibiotikov na upravičene primere, smiselno uporabo pri ljudeh in živalih. Vse uporabnike protimikrobnih zdravil/antibiotikov pozivajo k preudarni in odgovorni uporabi.

Prekomerna oziroma napačna uporaba antibiotikov v humani in veterinarski medicini je doprinesla k pojavu in širjenju odpornosti bakterij.

Poraba protimikrobnih zdravil pri živalih se lahko zmanjša, če bolje poskrbimo za dobrobit živali, z dobrim upravljanjem gospodarstev, z dobro oskrbo živali, z doslednim izvajanjem higienskih in ostalih biovarnostnih ukrepov ter cepljenji kadar je primerno. Tako se zmanjša možnost vnosa in prenosa okužb. Protimikrobna zdravila se ne uporablja kot nadomestilo za slabo higieno, neustrezno rejo živali ali slabo upravljanje kmetijskih gospodarstev. Uvajati bi morali tehnologije in sisteme reje živali, ki varujejo zdravje in dobro počutje živali, neločljivo povezana z načini reje in gojenja, namesto rutinske uporabe protimikrobnih zdravil. Taki sistemi ne omogočajo prenatrpanosti in prevelikih čred in jat. Zmanjšali bi stres, zagotovili dobro kakovost nastilja, zraka, živalim pa bi omogočili naravno vedenje, primerno njihovi živalski vrsti.