Skoči do osrednje vsebine

Za več znanosti na področju civilne zaščite in obvladovanja nesreč

Skupno raziskovalno središče Evropske komisije danes in jutri organizira peti letni seminar Centra znanja za obvladovanje tveganj za nesreče na temo vloge znanosti pri obvladovanju naravnih in drugih nesreč.

Na petem letnem seminarju je pričakovan pomemben medsektorski prispevek k oblikovanju prioritet stebra znanosti evropske mreže znanja civilne zaščite, ki bo uradno začela delovati 7. decembra 2021 na Dnevu mreže znanja. Prav zagon le-te predstavlja pomemben dosežek slovenskega predsedstva na področju civilne zaščite. 

Več kot 300 udeležencev avdio-video konference je v imenu slovenskega predsedstva nagovoril mag. Stanislav Lotrič, namestnik generalnega direktorja Uprave RS za zaščito in reševanje. Izpostavil je pomembno vlogo znanosti v vseh fazah obvladovanja naravnih in drugih nesreč. To je tudi eden izmed ključnih zaključkov delavnice slovenskega predsedstva, ki je na temo oblikovanja ciljev Unije za odpornost na nesreče potekala julija.

Mag. Lotrič se je posebej zahvalil Centru znanja Evropske komisije za obvladovanje tveganj za nesreče, ki od leta 2015 s svojimi aktivnostmi pomembno prispeva k približevanju in uporabi znanstvenih spoznanj v širši skupnosti civilne zaščite. »Center sedaj postaja ključen element stebra znanosti evropske mreže znanja civilne zaščite, s čimer bo njegova vloga pri krepitvi sodelovanja med znanstveniki, političnimi odločevalci in praktiki še večja, prav tako tudi možnost realizacije njegovega potenciala pri iskanju inovativnih rešitev za nove izzive, ki jih prinaša spremenjeno okolje tveganj za nesreče.«

Politični odločevalci, strokovnjaki in praktiki na dvodnevnem seminarju razpravljajo o vlogi in potencialu znanosti za boljšo preventivo, pripravljenost in odziv na naravne in druge nesreče. Avdio-video konferenca je pomembna z vidika skupnega oblikovanja prioritetnih nalog, ki jih bodo znanstveniki in raziskovalci poskušali realizirati v okviru nove evropske mreže znanja civilne zaščite, ki bo uradno začela z delovanjem 7. decembra 2021 in ki naj bi ponudila rešitve za učinkovitejše obvladovane nesreč na evropski in nacionalnih ravneh.

Dogodek lahko spremljate v živo

Na povezavi lahko danes in jutri spremljate zanimive razprave.

Portretna fotografija v ozadju plakat slovenskega predsedovanja EU.

Uvodni nagovor namestnika generalnega direktorja Stanislav Lotrič | Avtor Lucija Jereb