Skoči do osrednje vsebine

Zahteva za objavo popravka prispevka, objavljenega na spletnem portalu Necenzurirano.si

Ministrstvo za kulturo je na spletni portal Necenzurirano.si naslovilo zahtevek za objavo popravka prispevka z naslovom "Simonitijevo darilo Bojanu Požarju", avtorjev Primoža Cirmana, Tomaža Modica in Vesne Vuković ter na spletnem portalu objavljenega 10. novembra 2021.

Avtorji prispevka so na spletnem portalu zapisali: "Iz dokumentov, ki smo jih prejeli, je namreč razvidno, da ministrstvo sodišču sploh ni odgovorilo na Požarjevo tožbo. Posredovalo mu je le upravne spise v zadevi."

Ministrstvo za kulturo pojasnjuje: V primeru tožbe tožeče stranke Lanaka media d. o. o. je ministrstvo odgovorilo na tožbo, in sicer je bil odgovor dne 16.  6. 2020 poslan Upravnemu sodišču RS (dopis št. 6150-112/2019/4 z dne 10. 6. 2020). Sodišče je odgovor prevzelo 17. 6. 2020.

Avtorji prispevka so na spletnem portalu zapisali: "Z novo odločbo je tako Požarju v celoti dodelilo znesek, ki ga je želel."

Ministrstvo za kulturo pojasnjuje: Prijavitelj je za projekt prejel 79,4% od zaprošenih sredstev. Višina dodeljenih sredstev pa je sledila izračunu, ki je bil določen v okviru ocenjevanja projektov v letu 2020 glede na višino razpoložljivih sredstev.