Skoči do osrednje vsebine

Sodelovanje z EK in IMF pri učinkovitejši odmeri davka od dohodka pravnih oseb

Projekt, v katerem sodelujejo predstavniki Mednarodnega denarnega sklada (IMF) in Finančne uprave, poteka od maja 2021 in se bo zaključil januarja 2023. V celoti je financiran s strani Evropske komisije (EK).

Že od združitve davčne in carinske uprave leta 2014 je Finančna uprava zasledovala cilj racionalizacije in večje učinkovitosti na področju pobiranja davkov, carin in drugih javnih prihodkov. Še posebej to velja za davek od dohodka pravnih oseb (DDPO), saj ta davek v Sloveniji plačuje več kot 105.000 zavezancev in predstavlja približno 6% (skoraj milijardo evrov) vseh zbranih prihodkov.

Finančna uprava je že ugotovila nekatere vrzeli in priložnosti za izboljšave na številnih področjih, kot so zmanjšanje stroškov izpolnjevanja davčnih obveznosti, poenostavitev plačevanja davkov, učinkovitejše upravljanje tveganj in zmanjšanje davčne vrzeli. Poleg tega išče priložnosti za krepitev učinkovitosti in uspešnosti svojih notranjih procesov in postopkov, zmanjšanje upravnih stroškov ter povečanje kakovosti informacijskih tehnologij in podatkov.

V zvezi s tem smo zaprosili za podporo Evropsko komisijo za izboljšanje upravljanja davka od dohodka pravnih oseb, ki je pomemben element nacionalnih prihodkov in zato pomemben dejavnik vzdržnosti javnih financ. Končni cilj sporazuma je oblikovati potrebne operativne ukrepe in ukrepe na področju informacijske tehnologije za izboljšanje izpolnjevanja davčnih obveznosti in preprečevanje davčnih utaj v zvezi s tem davkom. Pričakuje se, da bo zahtevana podpora strogo prilagojena nacionalni ravni in zelo ustrezna davčnemu in širšemu političnemu kontekstu EU, pri čemer bo upoštevala najboljšo mednarodno prakso.

Ko bomo zaključili s projektom bomo javnost obvestili o priporočilih oziroma predlogih za izboljšanje.