Skoči do osrednje vsebine

Hojs izpostavil pomembno vlogo eu-LISA pri implementaciji projektov pametnih mej in interoperabilnosti

V okviru predsedovanja Slovenije Svetu EU v Ljubljani poteka upravni odbor Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov na področju svobode, varnosti in pravice (eu-LISA). Osrednja pozornost je namenjena časovnici za implementacijo projektov pametnih mej in interoperabilnosti, ki bodo pomembno prispevali k zagotavljanju varnosti držav EU in organom pregona omogočali še uspešnejše delo.

Zbrane je nagovoril tudi predsedujoči Svetu EU za notranje zadeve in slovenski minister za notranje zadeve Aleš Hojs. Poudaril je pomembno vlogo agencije eu-LISA pri zagotavljanju varnosti: »V prvi vrsti z zagotavljanjem operativnega delovanja obstoječih sistemov, in sicer schengenskega informacijskega sistema, vizumskega informacijskega sistema in Eurodac. Vendar pa načrtovani projekti pametnih meja s sistemom za vstop/izstop (EES) in z evropskim sistemom za potovalne informacije in odobritve (ETIAS) ter zlasti projekt interoperabilnosti prinašajo nove izzive.«

Uradni govorci konference sedijo za mizo

Zbrane je nagovoril tudi predsedujoči Svetu EU za notranje zadeve in slovenski minister za notranje zadeve Aleš Hojs | Avtor MNZ

1 / 2

Projekt interoperabilnosti, ki je po besedah Hojsa še posebej pomemben z vidika zagotavljanja varnosti in odzivanja na izzive, kot so migracijski pritiski in teroristične grožnje, predstavlja velik izziv za agencijo, saj bo združila obstoječe in nove informacijske sisteme, ki trenutno še niso integrirani, in uvedla skupni biometrični sistem s slikami obraza in prstnih odtisov, s čimer bo uporabnikom omogočila učinkovitejše zagotavljanje varnosti. »Gre za izjemno kompleksen projekt, ki zahteva dobro sodelovanje med vsemi deležniki: Evropsko komisijo, eu-LISA, Europolom, Frontexom, Interpolom in državami članicami. Od vseh zahteva prilagoditev obstoječih IT rešitev in implementacijo novih, predvsem pa prilagoditev vseh delovnih procesov. Cilj je, da se interoperabilnost vzpostavi in deluje do konca leta 2023,« je dejal Hojs.

Na današnjem sestanku bodo govorili o nekaterih težavah pri izpolnjevanju rokov, ki so posledica pandemije covid-19 in zamud pri dobavi opreme, in novem časovnem načrtu za uveljavitev interoperabilnosti, ki naj bi bil uradno sprejet na decembrskem zasedanju Sveta EU za pravosodje in notranje zadeve. Današnjemu upravnemu odboru bodo v naslednjih dneh sledili sestanki treh programskih odborov, zadolženih za implementacijo projektov pametnih mej (EES in ETIAS) in interoperabilnosti.