Skoči do osrednje vsebine

Druga javna obravnava – Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične javne službe

Ministrstvo za kulturo je dalo v drugo javno obravnavo spremenjen predlog Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične javne službe. Rok za oddajo predlogov, pripomb in mnenj je 26. november 2021.

Namen pravilnika je izboljšati pogoje za splošno dostopnost knjižnične javne službe in nadaljnji razvoj knjižnične dejavnosti splošnih, visokošolskih in specialnih knjižnic ter zagotoviti minimalne pogoje za delovanje in nadaljnji razvoj nacionalne knjižnice. Cilj pravilnika je določiti osnovne (minimalne) ravni knjižnične javne službe.

Spremenjen predlog Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične javne službe je z obrazložitvijo in spremljajočimi prilogami objavljen na portalu eDemokracija. Pogoje za izvajanje knjižnične javne službe določa 36. člen Zakona o knjižničarstvu in veljajo za vse knjižnice, ki izvajajo knjižnično javno službo. 

Na portalu Knjižničarske novice je objavljen zbirnik odzivov, stališč in pojasnil obeh delovnih skupin ter strokovne službe Ministrstva za kulturo na prejete pripombe iz prve javne obravnave predloga Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične javne službe.

Vabljeni k oddaji predlogo, pripomb in mnenj!