Skoči do osrednje vsebine

Ministrica pri Slovencih na avstrijskem Štajerskem

Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu dr. Helena Jaklitsch se je danes mudila pri slovenski manjšini na avstrijskem Štajerskem.

Dan je pričela na Filozofski fakulteti Univerze Karla Franca v Gradcu, kjer je pogovor tekel o študiju slovenskega jezika. Ministrico je nato pot vodila do Slovenske čitalnice v Štajerski deželni knjižnici. Današnji dan so ministrici popestrili tudi najmlajši, obiskala je namreč dvojezično skupino, ki deluje v okviru vrtca GIP Grabenstraße. Ministrica je v nadaljevanju spregovorila s predstavniki slovenskih organizacij, ki delujejo v Gradcu, dan pa zaključila pri mladih. Ogledala si je namreč, kako potekajo obnovitvena dela v prostorih Kluba slovenskih študentk in študentov v Gradcu.

Na Filozofski fakulteti Univerze Karla Franca v Gradcu so ministrico sprejeli rektor dr. Martin Polaschk, dekan Filozofske fakultete dr. Michael Walter ter vodja slavistike in profesor za slovenščino dr. Andrej Leben s sodelavci, ki so aktivno vpeti v študij slovenščine bodisi na oddelku slavistike bodisi na oddelku prevajalstva na graški univerzi. Uvodoma sta rektor in dekan pozdravila ministrico, izrazila svoje zadovoljstvo ob njenem obisku na univerzi ter izpostavila odlično sodelovanje univerze in fakultete s slovenskimi univerzami. Kot zanimivost velja omeniti, da se je dekan v preteklosti tudi sam učil slovenskega jezika. Ministrica se jima je zahvalila za naklonjenost, ki jo izkazuje univerza slovenistiki, ki je pomembna ne le z vidika študijskega programa kot takega, temveč tudi njene simbolne sporočilnosti. Gre namreč za območje, kjer je bil slovenski jezik že stoletja prisoten. V nadaljevanju pogovora je dr. Leben s sodelavci predstavil njihovo delo ter izzive, s katerimi se soočajo; tudi z upadom števila vpisanih. Prav zato so v zadnjem času vložili več v promocijo programa, da bi glas o možnosti študija slovenščine dosegel čim več potencialnih študentov. V ta namen so pripravili tudi zanimiv promocijski video, ki so ga na današnjem srečanju pokazali tudi ministrici. Izpostavili so, da si želijo, da bi bila možnost študija v Gradcu bolj znana tudi v Sloveniji, zagotovo pa velja omeniti, da ponujajo študij na na vseh treh študijskih stopnjah.

Sledil je obisk Slovenske čitalnice v Štajerski deželni knjižnici, kjer je ministrico sprejel namestnik direktorice mag. Markus Kostajnsek. Ministrici je razkazal čitalnico ter predstavil njeno delovanje, še posebej pa poudaril, da so hvaležni in ponosni na zadnjo pridobitev. Na pobudo ministrice in Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu jim je podjetje Big Bang iz Slovenije podarilo prenosni računalnik, kjer lahko po novem naši rojaki brskajo po slovenskih časopisih in bogati zakladnici spletnih virov. Za to donacijo so se tudi tokrat zahvalili. Pogovor je tekel o možnostih še dodatne krepitve sodelovanja in bogatitve ponudbe slovenske besede v tem hramu literature. Ob tej priložnosti je gospod Kostajsnek ministrici pokazali tudi enega zakladov, ki ga hranijo, in sicer originalni izvod Dalmatinove Biblije, ministrica pa se je vpisala v knjigo pomembnih gostov Štajerske deželne knjižnice.

Današnje dopoldne so popestrili tudi najmlajši. Ministrica dr. Jaklitsch je obiskala vrtec GIP Grabenstraße, kjer deluje tudi dvojezična slovensko nemška skupina, kjer sta jo sprejeli vodja vrtca Karin Farkas in slovenska pedagoginja Anja Pušnik. Otroci so z ministrico zapeli, pokazali pa so ji tudi, kako dobro poznajo živali.

Ministrica se je v nadaljevanju srečala še s predstavniki slovenskih organizacij, ki delujejo v Gradcu, in sicer s predsednico Kulturnega društva Člen 7 mag. Susanne Weitlaner, predsednico Društvo avstrijsko slovenskega prijateljstva Kasildo Bedenk, predsednico Kluba Slovenskih študentov in študentk v Gradcu Jero Jagodic, Tatjano Vučajnk, ki na šoli NMS Graz-St.Andrä vodi pouk slovenščine kot materinščine, s častnim konzulom Republike Slovenije v Gradcu Petrom Merkscha ter s članom Sveta Vlade RS za Slovence v zamejstvu mag. Sebastianom Walcherjem. Beseda je tekla o stvarnosti slovenskih organizacij in njihovi dejavnosti. Spregovorili so o izzivih, s katerimi se soočajo v času pandemije pa tudi sicer. Predstavili so tudi načrte za prihodnost. Vsi so poudarili, da so svoje aktivnosti v zadnjem času preselili na splet, kljub temu pa si želijo, da bi čim prej lahko spet v polnosti začeli delovati v živo, saj se pristni in prijateljski odnosi lahko vzpostavljajo predvsem prek osebnih srečanj. Velik poudarek namenjajo kulturnem delovanju, zavedajo se tudi velikega pomena učenja slovenskega jezika, ki pa se pri otrocih in mladih še vedno izvaja le kot neobvezna obšolska dejavnost, ne pa kot obvezen predmet.

Ministrica si je ob6 koncu srečanja ogledala še kako poteka prenova prostorov Kluba Slovenskih študentov in študentk v Gradcu. Sredstva za prenovo so aktivno zbirali tudi sami, in sicer s pomočjo dražbe. Želja študentov je, da bi to postal center srečevanja mladih, obenem pa se bodo povezali tudi z drugimi in jim omogočili, da v njihovih prostorih v centru Gradca pripravijo različne dogodke. V klubu so aktivni zlasti mladi Slovenci iz dežele Koroške, ki študirajo v Gradcu. Redno delovanje kluba obsega izvajanje klubskih večerov, prirejanje literarnih srečanj, koncertov, filmskih večerov, gledaliških predstav, predavanj in iger ter športne rekreacije. Klub ima tudi svoj zbor, prirejajo pa tudi festival »Slovenski dnevi«, ki pa se je v preteklem letu virtualno spremenil kar v »Slovenski mesec«. 

Ministrica se je ob zaključku dneva sestala še z odgovornim urednikom Televizije Maribor Tomažem Karatom. Beseda je tekla o oddaji Rojaki in o možnostih okrepitve prisotnosti zamejskih in izseljenskih vsebin v dnevnem poročanju in programih nacionalne televizije.